iRobot-poop-pet_promise-logo-en

iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE]

Med köpet av en ny iRobot® Roomba® j7 eller j7+ robotdammsugare ("Produkten") är du från inköpsdatumet och ett år framåt berättigad till iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE] ("Löftet") från [Witt A/S] ("iRobot") utan extra kostnader.

Om din produkt blir smutsig på grund av att den inte undvikit fasta katt- och/eller hundefterlämningar, kommer iRobot att ge dig en gratis ersättningsprodukt.. Detta löfte är giltigt för den ursprunglige ägaren i upp till ett (1) år från inköpsdatum ("Löftesperioden") med inköpsbevis, och om den är inköpt direkt från iRobot eller hos en auktoriserad iRobot-återförsäljare i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna eller Island. Detta löfte gäller inte för icke-undvikande av andra material än fasta katt- och/eller hundefterlämningar, inklusive, men inte begränsat till: efterlämningar i icke-fast form, efterlämningar från andra djur än katt eller hund, hårbollar och/eller kräkningar.DETTA LÖFTE GER ELLER KOMPENSERAR INTE FÖR SKADOR PÅ MATTOR, GOLV ELLER ANDRA FÖREMÅL OCH/ELLER RENGÖRING AV DESSA.

Om du vill göra ett anspråk enligt detta löfte, vänligen kontakta iRobot på:

När du kontaktar iRobot, ber vi dig att ange serienummer samt ladda upp bilder av den smutsiga roboten och originalinköpsbevis från iRobot eller en auktoriserad iRobot-återförsäljare, som visar inköpsdatum samt övriga detaljer om produkten. Witts kundtjänst kommer att ge dig råd om processen för att göra detta anspråk. Alla anspråk enligt detta löfte är villkorat av, att du ger oss besked om händelsen inom rimlig tid efter, att det kommit till din kännedom och senast innan löftesperiodens utgång. Om ett anspråk tas emot inom löftesperioden och det visar sig att produkten inte har uppfyllt detta löfte, måste vi efter eget val: (a) byta ut produkten mot en produkt; som är ny, eller tillverkad av nya eller användbara delar som kan repareras, eller som är funktionellt motsvarande i förhållande till originalprodukten, eller (b) ersätta produkten med en produkt som är en ny och uppgraderad modell med en liknande eller uppgraderad funktion; till originalprodukten.En ersättningsprodukt är din enda lösning enligt detta löfte.I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer garantiperioden inte att förlängas eller förnyas eller påverkas på annat sätt på grund av efterföljande utbyte, vidareförsäljning, reparation eller utbyte av produkten. Ersättningsprodukter som tas emot som ett resultat av ett anspråk enligt detta löfte inom löftesperioden kommer dock att ha rätt till löftet under återstoden av den ursprungliga löftesperioden eller i nittio (90) dagar från datumet för utbytet, beroende på vilket som är längst. Ersättningsprodukter kommer att returneras till dig så fort som möjligt. Alla delar av produkten som vi ersätter, förblir vår egendom.

Detta löfte levereras separat från iRobots begränsade produktgaranti för Roomba® j7 eller j7+ robotdammsugare. Dessutom ges detta löfte separat från alla serviceprogram, inklusive, men inte begränsat till, robotuthyrningsprogram som levereras av iRobot och/eller auktoriserade iRobot-partners. Att göra ett anspråk enligt detta löfte påverkar eller förlänger inte din begränsade produktgaranti eller något annat serviceavtal som du eventuellt har med Witt A/S/iRobot. Dessutom påverkar detta löfte inte dina lagstadgade rättigheter enligt de lagar som reglerar försäljning av konsumentprodukter.OBSERVERA: KÖPAREN ÄR BERÄTTIGAD TILL LAGSTADGADE RÄTTIGHETER MOT iROBOT I HÄNDELSE AV EN DEFEKT PÅ PRODUKTEN. DETTA LÖFTE UTGÖR YTTERLIGARE EN GARANTI FRÅN iROBOT UTÖVER, MEN INTE SOM ERSÄTTNING FÖR, KÖPARENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.