Var jag kan köpa produkterna

Du kan köpa iRobot från följande detaljhandlare:


        
 


Auktoriserade detaljhandlare och återförsäljare

När du köper en iRobot-produkt gör du en investering i ditt hem. Det enda sättet att se till att de produkter du köper är värda din investering är genom att köpa direkt från iRobot, via vår webbplats, vårt callcenter eller genom auktoriserade detaljhandlare och återförsäljare.

Obehöriga återförsäljare leder helt enkelt till missnöjda kunder. Undvik att köpa från auktionssidor och andra säljare som inte är godkända officiellt genom iRobot. Trots att produkten kan se ut som en äkta iRobot-produkt så kommer den inte att täckas av den officiella iRobot-garantin och kommer heller inte att kunna repareras av iRobot. Du kan eventuellt köpa en falsk eller skadad produkt. Akta dig dessutom för att köpa obehöriga tillbehör. De kan skada din robot och följaktligen kommer varken tillbehören eller roboten att repareras av iRobot.

iRobot investerar betydande resurser för att designa, tillverka, marknadsföra och skydda våra produkter och relaterad immateriell äganderätt. iRobots registrerade varumärken är skyddade under lagar i USA och internationellt och vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot brott mot skyddade varumärken och produkter. Vi övervakar regelbundet Internet, däribland auktionsplatser, för att skydda våra immateriella äganderättigheter. Obehörig återförsäljning, marknadsföring eller auktionering med iRobots upphovsrättsskyddade föremål är olagligt och kan resultera i ansvarsskyldighet för skador och straffrättsliga påföljder.
iRobot-produkter är tillgängliga via många auktoriserade nationella och regionala detaljhandlare, detaljhandlare online och oberoende återförsäljare.

Modeller varierar beroende på försäljningskanal.