Efter den 04.01.2022

iRobot logo

TJÄNSTEVILLKOR

 1. Information om oss

  1.1 iRobot Corporation (”iRobot”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är ett aktiebolag som är vederbörligen tecknat och upprättat enligt gällande lagar i delstaten Delaware i USA (skatte-ID nr 77-0259335). De tjänster som beskrivs häri tillhandahålls av, och du ingår avtal med, iRobot Corporation.


 2. Välkommen till iRobot

  2.1 iRobot tillhandahåller: (1) ett iRobot-användarkonto som kan nås på den lokala iRobot-webbplatsen på global.iRobot.com (”Webbplatsen”), (2) tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen (”Webbappen”), och (3) programvara som kan hämtas till din smartphone eller surfplatta för att få åtkomst till tjänster (de ”Mobila apparna”), allt för användning i samband med iRobot-maskinvaruprodukter (”Produkterna”) och på andra sätt som iRobot tillhandahåller. Vissa Produkter och Tjänster från iRobot kan användas tillsammans eller på sätt som integreras med produkter och tjänster från tredje part. Termen ”Tjänster” avser Webbplatsen, Webbappen och Mobila appar och tillhandahålls kostnadsfritt.


 3. Din relation med oss

  3.1 Detta dokument och alla dokument som det hänvisas till i det (sammantaget ”Tjänstevillkoren”) reglerar din åtkomst till och användning av Tjänsterna. Det är viktigt att du läser och förstår Tjänstevillkoren innan du använder Tjänsterna. Om det finns något i Tjänstevillkoren som du inte förstår kan du kontakta oss på webtos@irobot.com.

  3.2 Du samtycker till dessa Tjänstevillkor när du skapar ett Konto hos oss (så som definieras i avsnitt 5) eller använder Tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa Tjänstevillkor ska du inte söka i eller på annat sätt skaffa åtkomst till eller använda Tjänsterna.

  3.3 Du måste vara minst 18 år och kunna ingå juridiskt bindande avtal i det land du bor för att använda våra tjänster. Tjänsterna är inte tillgängliga för användare som iRobot tidigare har stängt av från användning av Tjänsterna.


 4. Integritet

  4.1 Genom att använda våra Tjänster samtycker du till och förstår att iRobot kan lagra, behandla och använda de personuppgifter som samlas in från dig. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med iRobots Integritetspolicy som är tillgänglig här. Om du vill ha åtkomst till de uppgifter vi har om dig, om du vill göra några ändringar eller om du inte vill ta emot information från iRobot ska du följa den uppdateringsprocedur som beskrivs i vår Integritetspolicy.


 5. Skapa ett konto

  5.1 Om du vill använda Tjänsterna måste du registrera dig för ett användarkonto (ditt ”Konto”) och tillhandahålla vissa uppgifter om dig själv så som du blir uppmanad i det tillämpliga registreringsformuläret. Du samtycker till att de uppgifter du lämnar är sanningsenliga och korrekta och att du kommer att hålla uppgifterna aktuella.

  5.2 Du samtycker till att använda ”starka” lösenord (med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler) för ditt Konto.

  5.3 Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och för alla aktiviteter som sker i samband med ditt Konto. Om du misstänker att ditt Konto har missbrukats samtycker du till att kontakta oss direkt med hjälp av de kontaktuppgifter som vi har gjort tillgängliga för ditt land på Webbplatsen (global.irobot.com) för att informera oss om det.


 6. Din rättighet att använda Tjänsterna

  6.1 Materialen och innehållet som utgör Tjänsterna tillhör oss och vi ger dig tillstånd att endast använda dessa material och detta innehåll för att använda Tjänsterna enligt dessa Tjänstevillkor.

  6.2 Vi tillhandahåller Tjänsterna endast för privat bruk i hemmet. Din rättighet att använda Tjänsterna är personlig för dig och du får inte ge någon annan person denna rättighet eller sälja, skänka eller överlåta ditt Konto till en annan person. Din rätt att använda Tjänsterna förhindrar oss inte från att låta andra personer använda Tjänsterna.

  6.3 Utöver så som är tillåtet enligt dessa Tjänstevillkor har du inte rätt att använda namnet ”iRobot” eller något varumärke, någon logotyp eller något domännamn för ”iRobot” eller andra uttalade märkesegenskaper eller immateriella rättigheter.

  6.4 Vi tillåter dig följande som en del av våra tjänster:

  1. åtkomst till Webbplatsen och/eller Webbappen i samband med och för det exklusiva ändamålet att kontrollera och övervaka Produkter som är installerade i eller på din egendom, att kontrollera dina beställningars status eller din beställningshistorik eller för att på annat sätt få åtkomst till en tjänst som tillhandahålls av oss för din användning i enlighet med dessa Tjänstevillkor (”tillåtet ändamål”), och
  2. installera och använda de Mobila apparna för användning i din mobila enhet för det tillåtna ändamålet

  och vi beviljar dig en icke-exklusiv, personlig, icke-överlåtbar licens för det tillåtna ändamålet.

  6.5 Följande gäller även när du hämtar våra Mobila appar från Apple App Store eller använder Tjänsterna i samband med en enhet som tillhandahålls av Apple (sådana användningar benämns sammantaget ”Appen”):

  1. du bekräftar och samtycker till att dessa Tjänstevillkor endast gäller mellan dig och iRobot, inte Apple, och att Apple inte har något som helst ansvar för Appen eller innehållet i den,
  2. din användning av Appen måste överensstämma med Tjänstevillkoren för Apple App Store,
  3. du bekräftar att Apple inte har någon som helst skyldighet att erbjuda underhåll och supporttjänster med avseende på Appen,
  4. om Appen inte överensstämmer med en tillämplig garanti kan du informera Apple, varvid Apple (om tillämpligt) återbetalar inköpspriset för Appen till dig. i den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har Apple ingen annan form av skyldighet vad gäller Appen och andra eventuella krav, förluster, förpliktelser, skador, kostnader eller utgifter som kan tillskrivas saknad överensstämmelse med en garanti, ska exklusivt regleras av dessa Tjänstevillkor och eventuella lagar som gäller för iRobot som programvaruleverantör,
  5. du bekräftar att Apple inte är ansvarigt för att ta hand om några krav som du eller tredje part har med avseende på Appen eller din egendom och/eller användning av Appen och att alla sådana krav regleras exklusivt av dessa Tjänstevillkor och eventuella lagar som gäller för iRobot,
  6. du och iRobot bekräftar och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är utomstående förmånstagare i dessa Tjänstevillkor och har rätt att förlita sig på dessa Tjänstevillkor så som de relaterar till din licens för Appen samt
  7. du bekräftar och samtycker till att du, när du använder Appen, kommer att följa eventuella, tillämpliga avtalsvillkor från tredje part som kan påverka eller påverkas av sådan användning.

  6.6 Du bekräftar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett handelsförbud från myndigheter i USA eller som har betecknats som ett ”terroriststödjande” land av sådana myndigheter och att du inte finns med på någon myndighets förteckning över parter som är förbjudna eller omfattas av restriktioner.

  6.7 Även om Webbplatsen är tillgänglig globalt är de Produkter och Tjänster som tillhandahålls eller är tillgängliga via eller på Webbplatsen inte tillgängliga för alla personer eller i alla länder. Produkter och tjänster är endast tillgängliga i de länder som anges på Webbplatsen (global.irobot.com). Om du väljer att skaffa åtkomst till Webbplatsen från ett land där iRobot inte stödjer Produkterna och Tjänsterna (”icke-Målland”) gör du det på eget initiativ och endast du ansvarar för att tillämpliga, lokala lagar i ditt land följs. Du är medveten om och samtycker till att Webbplatsen inte är utformad för användning i ett icke-Målland och att vissa eller alla funktioner på Webbplatsen eventuellt inte fungerar eller är lämpliga för användning i ett sådant land. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag åtar iRobot sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för några skador eller förluster som beror på din inloggning till, eller användning av, Webbplatsen eller Produkter från iRobot i ett icke-Målland. Du är bunden av dessa villkor var du än loggar in eller använder Webbplatsen eller använder Tjänsterna.


 7. Uppdateringar av tjänsteprogramvara

  7.1 Då och då kan det hända att vi utvecklar patchar, buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att förbättra Tjänsternas prestanda (”Uppdateringar”). Du samtycker till att vi installerar dessa Uppdateringar automatiskt utan att vi först meddelar dig. För tydlighets skull omfattas produktens programvara inte av dessa Tjänstevillkor. Den omfattas i stället av villkoren i licensavtalet för slutanvändare som är tillgängligt här.

  7.2 Du är medveten om att du kan behöva installera uppdateringar för att använda Tjänsterna i samband med Produkterna och du samtycker till att omgående installera eventuella uppdateringar som vi tillhandahåller.

  7.3 Om du inte vill ha uppdateringar måste du säga upp ditt Konto och sluta använda Tjänsterna. Om du inte säger upp ett Konto får du automatiska uppdateringar även i fortsättningen.

  7.4 Fortsatt användning av Tjänsterna efter en uppdatering innebär att du fortfarande samtycker till dessa Tjänstevillkor.


 8. Relationer med tredje part

  8.1 Produkter och tjänster från tredje part

  1. iRobot kan erbjuda dig möjlighet att ansluta Produkterna och Tjänsterna till en eller flera produkter och tjänster från tredje part (”Produkter och tjänster från tredje part”). Du bestämmer om och vilka Produkter och tjänster från tredje part du vill samverka med och vi kräver ditt uttryckliga samtycke och godkännande för det, vilket du kan upphäva när som helst.
  2. Du bekräftar och samtycker till att Produkter och tjänster från tredje part som du ansluter till ditt Konto eller Tjänster eller samverkar med inte är produkter eller tjänster från iRobot och du är medveten om att iRobot inte har kontrollen över några Produkter och tjänster från tredje part.
  3. Du samtycker till och bekräftar att iRobot inte gör några framställningar och inte lämnar någon garanti om säkerheten i Produkter och tjänster från tredje part och du bekräftar och samtycker till att iRobot inte ansvarar för din användning av några Produkter och tjänster från tredje part.
  4. Användning av eventuella Produkter och tjänster från tredje part regleras av separata villkor från de leverantörer som tillhandahåller tillämpliga Produkter och tjänster från tredje part.
  5. Om du har frågor om Produkter och tjänster från tredje part måste du kontakta leverantören av den produkten eller tjänsten.

  8.2 Komponenter med öppen källkod

  1. Viss programvarukod från tredje part som är föremål för licenser för ”öppen källkod” eller ”kostnadsfri programvara” (”Programvara med öppen källkod”) kan ingå i Webbappen eller de Mobila apparna. Vissa Programvaror med öppen källkod ägs av tredje part.
  2. Ingenting i dessa Tjänstevillkor begränsar dina rättigheter enligt villkoren i någon relevant licens för sådan Programvara med öppen källkod eller ger dig rättigheter som åsidosätter villkoren i någon relevant licens för sådan Programvara med öppen källkod. Ytterligare information om Programvara med öppen källkod är tillgänglig här.

  8.3 Begränsningar av iRobot-tjänster i förhållande till tredje part

  1. Allmänt
  2. Tjänsterna förlitar sig på eller fungerar med Produkter och tjänster från tredje part. Dessa Produkter och tjänster från tredje part kontrolleras inte av iRobot, men driften av dem kan påverka eller påverkas av Tjänsternas användning och tillförlitlighet. Du bekräftar och samtycker till: (i) Tjänsternas användning och tillgänglighet är beroende av externa leverantörer av produkter och tjänster och (ii) dessa Produkter och tjänster från tredje part kan eventuellt inte fungera tillförlitligt 100 % av tiden och de kan påverka driften av Tjänsterna.

  3. Externa tjänsteleverantörer
  4. Du bekräftar att iRobot använder externa tjänsteleverantörer för att möjliggöra vissa delar av tjänsten – till exempel datalagring, synkronisering, autentisering och kommunikation och notiser i mobila enheter via leverantörer av mobila operativsystem och mobiloperatörer.

  5. Utrustning, ISP, Operatör
  6. Du bekräftar att Tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, mobila enhet, heminstallation, Wi-Fi-nätverk hemma och annan tillhörande utrustning (”Utrustning”), (ii) din Internetleverantör (”ISP”) och (iii) din mobiloperatör (”Operatör”). Du är samtycker till att du är ansvarig för alla avgifter som debiteras av din ISP och Operatör i samband med att du använder Tjänsterna. Du bekräftar också att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga överenskommelser, användnings-/Tjänstevillkor och andra policyer från din ISP och Operatör.

  7. Appbutiker
  8. Du bekräftar och samtycker till att de Mobila apparnas tillgänglighet är beroende av externa webbplatser där du hämtar de Mobila apparna, t.ex. Apple App Store eller Google Play Store (båda en ”Appbutik”). Du bekräftar att dessa Tjänstevillkor gäller mellan dig och iRobot och inte med en Appbutik. Varje Appbutik kan ha egna villkor som du måste samtycka till innan du hämtar Mobila appar från den. Du samtycker till att följa sådana Appbutikers villkor och din licens för användningen av Mobila appar är beroende av att du gör det. I den utsträckning sådana Appbutikers villkor är mindre restriktiva än eller på annat sätt är strider mot villkoren i dessa Tjänstevillkor gäller de mer restriktiva eller motsägande villkoren i dessa Tjänstevillkor.

  9. Länkar till och hänvisningar till externa webbplatser
  10. Webbplatsen och de Mobila apparna kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part (”Externa webbplatser”) och hänvisningar till externa leverantörer (”Rekommenderade leverantörer”). Sådana Externa webbplatser och Rekommenderade leverantörer kontrolleras inte av oss. iRobot tillhandahåller dessa länkar och rekommendationer uteslutande som en bekvämlighet och varken granskar, godkänner, övervakar, förespråkar, garanterar eller gör några framställningar med avseende på sådana Externa webbplatser eller Rekommenderade leverantörer. Du använder dessa Externa webbplatser på egen risk.

  11. Friskrivning
  12. iRobot ansvarar inte för tredje part eller deras produkter och tjänster, inklusive utan begränsning, Appbutiker, Produkter och tjänster från tredje part, Externa webbplatser, Rekommenderade leverantörer, Utrustning, ISP och Operatörer. iRobot frånsäger sig och du befriar, avstår från och friställer iRobot och dess licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida krav, ansvarsskyldigheter och skador, kända eller okända, som beror på eller har samband med ditt samröre med sådan tredje man och deras produkter och tjänster, även om du inte är medveten om ett krav som kan finnas vid tidpunkten för godkännandet av denna friskrivning.


 9. Regler för godtagbar användning

  9.1 I tillägg till de andra kraven i dessa Tjänstevillkor beskriver detta avsnitt specifika regler som gäller för din användning av Tjänsterna (”regler för godtagbar användning”).

  9.2 När du använder Tjänsterna får du inte:

  1. licensiera, sälja, hyra ut, leasa, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt utnyttja Tjänsterna kommersiellt,
  2. modifiera, störa, hindra, skada, upplösa eller hacka tjänsten,
  3. skaffa åtkomst till Tjänsterna för att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst,
  4. kringgå, avaktivera eller på annat sätt hindra säkerhetsrelaterade egenskaper hos tjänsten eller egenskaper som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehållet via tjänsten,
  5. med undantag för det som framställs i dessa Tjänstevillkor, kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, hämta, visa, posta eller överföra någon del av tjänsten i någon form eller på något sätt,
  6. lämna felaktiga eller missvisande uppgifter i dina kontouppgifter,
  7. delta i illegal eller olaglig verksamhet,
  8. använda tjänsten om vi har dragit in den eller stängt av dig från att använda den,
  9. använda tjänsten felaktigt genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som skulle skada tjänsten eller någon som använder tjänstens egen utrustning,
  10. samla in data från tjänsten, annat än enligt dessa Tjänstevillkor,
  11. störa, avbryta eller försöka erhålla otillåten åtkomst till servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna eller bryta mot reglerna, principerna eller procedurerna för sådana nätverk,
  12. logga in eller försöka logga in på någon av Tjänsterna på annat sätt än via det gränssnitt som tillhandahålls av iRobot eller
  13. ta bort, dölja eller ändra meddelanden om äganderätt (inklusive meddelanden om upphovsrätt och varumärken).

  9.3 Underlåtenhet att följa reglerna för godtagbar användning utgör ett allvarligt brott mot dessa Tjänstevillkor och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder (med eller utan varsel):

  1. direkt, temporär eller permanent indragning av dina rättigheter att använda våra tjänster,
  2. utfärda en varning till dig,
  3. vidta rättsliga åtgärder mot dig, inklusive åtgärder avseende ersättning för alla kostnader (inklusive men inte begränsat till rimliga administrativa och rättsliga kostnader) som härrör från brottet,
  4. utlämnande av sådan information som vi anser vara nödvändig till polisiära myndigheter.

  9.4 Vi kan komma att utreda eventuella misstänkta brott mot reglerna för godtagbar användning. Under en sådan utredning kan vi eventuellt dra in din rätt att använda våra tjänster temporärt, utan att meddela dig.

  9.5 De åtgärder som beskrivs i avsnitt 9.3 är inte begränsade och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligtvis bedömer vara lämpliga.

 1. Överenskommen användning och begränsningar av iRobot-tjänster

  10.1 Avsedd användning av iRobot-tjänster

  Tjänsterna är avsedda för åtkomst och användning för icke-tidskritisk information och kontroll av Produkter. Vår målsättning är visserligen att Tjänsterna ska vara mycket tillförlitliga men de är inte avsedda att vara tillgängliga 100 % av tiden. Tjänsterna kan utsättas för sporadiska avbrott och fel beroende på många olika orsaker som inte iRobot kontrollerar, inklusive bland annat Wi-Fi-svängningar, tjänstleverantörens drifttid, mobila notiser och operatörer.

  10.2 Tillfällig avstängning

  Tjänsterna kan stängas av tillfälligt och utan meddelande av säkerhetsskäl eller på grund av systemfel, underhåll eller reparation eller andra oväntade orsaker. Du samtycker till att du inte har rätt till någon ersättning eller till avdrag för sådana avstängningar. iRobot erbjuder inte en specifik drifttidsgaranti för Tjänsterna.

  10.3 Systemkrav

  Med avseende på tjänster som kräver Wi-Fi-nätverk kan du inte få åtkomst till Tjänsterna utan:

  1. ett fungerande Wi-Fi-nätverk i hemmet, placerat så att det kan kommunicera tillförlitligt med Produkterna,
  2. ett Konto (krävs för vissa funktioner),
  3. mobila enheter som en kompatibel mobil eller surfplatta (krävs för vissa funktioner),
  4. permanent internetanslutning,
  5. andra systemelement som kan specificeras av iRobot.

  Med avseende på tjänster som kräver en Bluetooth-anslutning kan du inte få åtkomst till Tjänsterna utan:

  1. ett Konto (krävs för vissa funktioner),
  2. mobila enheter som en kompatibel mobil eller surfplatta (krävs för vissa funktioner) med Bluetooth-anslutning,
  3. andra systemelement som kan specificeras av iRobot.

  Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga systemelement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du bekräftar att Tjänsterna eventuellt inte fungerar enligt beskrivningen om krav och kompatibilitet inte är uppfyllda.

  10.4 Begränsningar av information

  Tjänsterna ger dig information om Produkterna (”Produktinformation”) och deras anslutning till andra produkter och tjänster. All Produktinformation lämnas ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”. Vi garanterar inte att den är korrekt och aktuell.

   

   

 2. Ägande- och immateriella rättigheter

  11.1 Du samtycker till att alla konfidentiella uppgifter, all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i Tjänsterna ägs av iRobot eller de personer som har givit oss licenser för att använda dessa rättigheter. Du samtycker till att du inte har några rättigheter i eller till våra tjänster och att du endast har rätt att använda dem i enlighet med dessa Tjänstevillkor.

  11.2 Du får endast kopiera delar av Tjänsterna (inklusive denna webbplats) till din egen dator för eget, privat bruk. Du får inte använda innehållet i Tjänsterna på något annat offentligt eller kommersiellt sätt och du får ej heller kopiera eller lägga in något av innehållet i Tjänsterna i annat arbete, inklusive din egen webbplats, utan skriftligt godkännande från iRobot. Du måste ha en licens från oss innan du kan publicera eller återdistribuera någon del av Tjänsterna.

  11.3 iRobot äger fortsatt alla rättigheter till allt innehåll i Tjänsterna, inklusive all hämtningsbar programvara och alla data som följer med den. Du får inte kopiera, modifiera eller på något sätt reproducera eller skada strukturen i eller presentationen av Tjänsterna eller av innehållet i dem.


 3. Avsluta vår relation

  12.1 Om du vill avsluta din användning av Tjänsterna ska du följa anvisningarna för att avaktivera ditt konto i Tjänsterna.

  12.2 Vi kan omedelbart avsluta din användning av Tjänsterna om du bryter mot reglerna för godtagbar användning eller regler som vi fastställer för åtkomst och användning av Tjänsterna, inklusive dessa Tjänstevillkor.

  12.3 Vi kan också när som helst stänga av tjänsten så länge vi ger dig rimligt varsel om att vi planerar att göra det.

  12.4 Om du eller vi avslutar din användning av Tjänsterna kan vi radera eller ändra ditt Konto eller andra uppgifter vi eventuellt har om dig. Du förlorar också alla rättigheter du har avseende användningen av Tjänsterna. Vi erbjuder dig ingen ersättning för några förluster.

  12.5 Om du överlåter en produkt till en ny ägare avslutas automatiskt din rätt att använda Tjänsterna, med avseende på den produkten, och den nya ägaren har inte rätt att använda produkten eller Tjänsterna med ditt Konto utan behöver registrera ett separat konto hos iRobot.


 4. Vår ansvarsskyldighet/ansvar gentemot dig

  13.1 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att tillgången till Tjänsterna är oavbruten och fri från förseningar och att överföringar är felfria. Men detta kan inte garanteras på grund av internets beskaffenhet och våra tjänster tillhandahålls ”som tillgängligt” och ”i befintligt skick”.

  13.2 Vi ska inte hållas ansvariga för (i) förluster som inte har orsakats av någon överträdelse från vår sida, (ii) förluster eller skador som uppstår genom ditt brott mot reglerna för godtagbar användning som beskrivs i avsnitt 9, (iii) förlust av verksamhet (inklusive förlust av vinst, intäkter, avtal, affärstillfällen, förväntade besparingar, data, goodwill, verksamhetsavbrott eller bortkastade utgifter) eller (iv) eventuella indirekta eller påföljande förluster som inte kunde förutses av dig och av oss när du började använda Tjänsterna.

  13.3 Vi ska inte hållas ansvariga för någon försening med eller underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt dessa villkor, om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Detta villkor påverkar inte din lagliga rätt att ta emot tjänster inom rimlig tid och med den rimliga skicklighet och omsorg som beskrivs och stämmer överens med information som vi tillhandahåller dig.

  13.4 Lagarna i vissa länder tillåter inte vissa eller samtliga av de begränsningar som beskrivs ovan. Om dessa lagar gäller för dig kan det hända att vissa eller samtliga av ovanstående begränsningar inte gäller för dig och att du kan ha ytterligare rättigheter.

  13.5 Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för bedrägeri eller bedrägliga framställningar som har gjorts av oss eller för dödsfall eller personskada som orsakas av vår grova försumlighet eller vårt uppsåtliga tjänstefel.


 5. Lösning av tvister

  14.1 Om du har en tvist med oss avseende Tjänsterna bör du först kontakta oss på global.irobot.com och försöka lösa tvisten med oss direkt.

  14.2 Om du är bosatt inom EU kan tvister lämnas in för lösning online till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som är tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  14.3 Om du har frågor om tvistlösning online kan du kontakta oss på ODR@irobot.com.

  14.4 Om det osannolika skulle inträffa och iRobot inte kan lösa en tvist informellt diskuterar vi detta med dig, så att vi kan komma överens om hur vår tvist kan lösas på det mest effektiva sättet.

  14.5 Vi åtar oss inte och har ingen skyldighet att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter.


 6. Ändringar i Tjänsterna

  15.1 Vi uppdaterar och förbättrar Tjänsterna kontinuerligt för att försöka hitta sätt att erbjuda dig nya och innovativa funktioner och tjänster. Förbättringar och uppdateringar görs också för att återspegla teknik, smaker och beteenden som förändras och förändringar av hur människor använder internet och våra tjänster.

  15.2 För att göra detta kan vi behöva uppdatera, återställa, sluta erbjuda och/eller stödja en viss del av Tjänsterna eller funktioner relaterade till tjänsten (”ändringar i Tjänsterna”). Dessa ändringar i Tjänsterna kan påverka dina tidigare aktiviteter med tjänsten, funktioner som du använder och din Produktinformation (”Innehåll i tjänsten”). Eventuella ändringar i Tjänsterna kan innebära att ditt Innehåll i tjänsten raderas eller återställs.

  15.3 Du samtycker till att den grundläggande principen för våra tjänster är att ändringar i Tjänsterna görs över tid och detta är en viktig bas för att vi ska ge dig tillgång till Tjänsterna. När vi har gjort ändringar i Tjänsterna innebär din fortsatta användning av Tjänsterna att du har samtyckt till gjorda ändringar i Tjänsterna. Du kan när som helst sluta använda Tjänsterna eller avaktivera ditt Konto i Tjänsterna.

  15.4 Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller mot tredje part för ändringar som görs i Tjänsterna.

  15.5 Vi kommer, om möjligt och rimligt, att kontakta dig för att informera dig om vi raderar, slutar erbjuda och/eller stödja vissa tjänster.


 7. Ändringar i Tjänstevillkoren och andra dokument

  16.1 Vi kan då och då komma att ändra dessa Tjänstevillkor, men den mest aktuella versionen kommer alltid att vara tillgänglig här.

  16.2 Ändringar görs vanligen på grund av att nya funktioner läggs till i Tjänsterna, ändringar som krävs enligt gällande lag eller när vi behöver förtydliga vår ståndpunkt angående något.

  16.3 Vi kommer att kontakta dig för att informera dig om eventuella väsentliga ändringar av dessa Tjänstevillkor och alla dokument till vilka de hänvisar. Vi kan eventuellt kontakta dig via Tjänsterna (exempelvis genom att visa ett popup-fönster innan du fortsätter använda Tjänsterna) eller via ett separat e-postmeddelande.

  16.4 Vi kommer att beskriva var kommersiella eller lagligen nödvändiga ändringar har gjorts och tillhandahålla en förklaring om syftet inte tydligt framgår.

  16.5 När vi kontaktar dig om eventuella betydande ändringar av dessa Tjänstevillkor kommer vi att ge dig ett visst varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Men ibland måste ändringar göras omedelbart, t.ex. för att tillgodose rättsliga eller regulatoriska förändringar, och om detta sker kommer vi inte att ge dig något varsel, utan vi meddelar dig då om ändringarna när de har gjorts. Din fortsatta användning av tjänsten efter att vi ändrat Tjänstevillkor innebär att du har samtyckt till ändringarna. Vi kommer att förklara vilka alternativ du har tillgång till om ändringarna inte är godtagbara.


 8. Dokument som gäller vår relation till dig

  17.1 Den aktuella versionen av Tjänstevillkoren innehåller de enda villkoren som gäller specifikt för vår relation till dig med avseende på Tjänsterna. Tidigare versioner av Tjänstevillkoren gäller inte längre för vår relation och ersätts helt av den aktuella versionen.

  17.2 Vi avser att förlita oss på dessa Tjänstevillkor för att framställa de skriftliga villkoren i vårt avtal med dig för tillhandahållandet av Tjänsterna. Om delar av Tjänstevillkoren inte kan genomföras gäller den återstående delen av Tjänstevillkoren fortfarande för vår relation.

  17.3 Om du inte följer dessa Tjänstevillkor och vi inte vidtar omedelbara åtgärder innebär detta inte att vi har avsagt oss någon rättighet som vi har och vi kan fortfarande vidta åtgärder i framtiden.


 9. Gällande lagar

  18.1 iRobot försöker lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Om vi inte kan hitta en lösning på våra meningsskiljaktigheter informellt och du vill inleda ett domstolsförfarande ska du tänka på att dessa Tjänstevillkor regleras av lagarna i England och Wales, Storbritannien, i den utsträckning sådana lagar inte berövar dig det skydd som ges till dig genom bestämmelser som inte kan undantagas via avtal enligt gällande lag i ditt hemland. Ingenting i dessa Tjänstevillkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning. Domstolarna i England och Wales har en icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister som härrör från eller sammanhänger med din användning av Tjänsterna.

  18.2 Ingenting i detta avsnitt 18 ska hindra någon av oss från att söka föreläggande (nödfall) eller annan sedvanerättslig ersättning från domstolarna för ärenden som avser datasäkerhet, immateriella rättigheter eller obehörig åtkomst till Tjänsterna.


 10. Överlåtelse

  Dessa Tjänstevillkor och tillhörande rättigheter eller skyldigheter får inte överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan att detta först har godkänts skriftligt av iRobot. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta sker och se till att överlåtelsen inte påverkar dina rättigheter enligt Tjänstevillkoren.


 11. Meddelanden

  iRobot kan komma att skicka meddelanden till dig så som krävs enligt gällande lag eller av andra skäl via (enligt eget val) e-postmeddelande till den primära e-postadress som är förknippad med ditt Konto, utskrivna på papper eller genom att publicera ett sådant meddelande som ett popup-fönster, en banner eller en liknande mekanism på ditt Konto. iRobot ansvarar inte för någon automatisk filtrering du eller din nätverksoperatör kan tillämpa på e-postmeddelanden. iRobot rekommenderar att du lägger till URL:er med @iRobot.com i din e-postadressbok för att se till att du får e-postmeddelanden från iRobot.


 12. Kontakt, feedback och kundomdömen

  21.1 Kontakt

  Om du behöver kontakta oss i samband med Produkterna eller Tjänsterna kan du gå till Webbplatsen (global.irobot.com) och kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter vi har gjort tillgängliga för ditt land. Om du behöver kontakta oss avseende dessa Tjänstevillkor eller andra dokument som nämns i dem kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på webtos@irobot.com.

  21.2 Feedback

  iRobots företagspolicy tillåter inte att företaget accepterar eller överväger kreativa idéer, förslag eller material som inte är specifikt begärda. Följaktligen måste vi begära att ingen som använder Tjänsterna skickar in något ursprungligt kreativt material, inklusive men inte begränsat till förslag, idéer eller koncept relaterade till aktuella eller framtida produkter eller affärsidéer. Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. kundomdömen) eller, trots vår begäran om att du inte skickar något annat kreativt material till oss, skickar kreativa förslag, idéer, anteckningar, ritningar, koncept eller annan information (sammantaget ”Bidrag”) till oss garanterar du att ägaren av sådant material uttryckligen beviljar iRobot en royaltyfri, evig, oåterkallelig, underlicensieringsbar och icke-exklusiv rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och distribuera sådant material (i sin helhet eller delvis) över hela världen och/eller att införliva det i andra verk i någon typ av format, medium eller teknik som nu är känd eller hädanefter utvecklas, för den fullständiga omfattningen av upphovsrätt, varumärke eller patent som kan finnas i sådant material, för något ändamål som iRobot väljer, oavsett om det är internt, offentligt, kommersiellt eller på annat sätt, utan ersättning, kredit eller meddelande till dig av något slag. Du avstår från alla så kallade ”ideella rättigheter” i alla bidrag. Du avstår vidare från rätten att göra några anspråk mot iRobot med avseende på oombedda bidrag, inklusive men inte begränsat till orättvis konkurrens, brott mot underförstått avtal eller brott mot sekretess. Om du är bosatt i Frankrike gäller detta avsnitt 21.2 inte för dig.

  21.3 Kundomdömen 

  Besökare kan skicka in omdömen under förutsättning att innehållet inte är olagligt, obscent, hotande, ärekränkande, integritetskränkande, gör intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt är skadligt för tredje part eller stötande och inte består av eller innehåller programvaruvirus, politiska kampanjmeddelanden, kommersiella förfrågningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost.

  Om du skickar in ett omdöme via Tjänsterna beviljar du iRobot de rättigheter i ditt omdöme som framställs i avsnitt 21.2 ovan. Du framställer och garanterar vidare att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll du skickar in, att innehållet är korrekt, att användningen av innehållet du tillhandahåller inte bryter mot denna policy och att det inte skadar någon fysisk eller juridisk person, och att du kommer att ersätta iRobot för alla eventuella anspråk som härrör från innehåll du tillhandahåller. iRobot har rätt men ingen skyldighet att övervaka och redigera eller ta bort någon aktivitet eller något innehåll. iRobot tar inte ansvar och åtar sig inget skadeståndsansvar för innehåll som har publicerats av dig eller någon tredje part.

Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Denna policy ändrades senast och trädde i kraft 04.01.2022

Före 04.01.2022

iRobot logo

Villkor För Tjänst

1. Välkommen till iRobot

1.1 iRobot Corporation (”iRobot”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) erbjuder: (1) en webbplats med ett användarkonto för iRobot som nås på global.irobot.com (”webbplatsen”), (2) tjänster som är tillgängliga via webbplatsen (”webbappen”) och (3) programvara som kan hämtas till din smartphone eller surfplatta för att få åtkomst till tjänster (”mobila appar”) som ska användas i kombination med maskinvaruprodukter från iRobot (”produkterna”) och på andra sätt som iRobot erbjuder. En del produkter och tjänster från iRobot kan användas tillsammans eller på sätt som integreras med produkter och tjänster från utomstående. Uttrycket ”tjänster” avser webbplatsen, webbappen och mobila appar.

2. Din relation till oss

2.1 Detta dokument och alla dokument som det hänvisas till i det (gemensamt ”Villkor för tjänst”) styr din åtkomst till, och användning av, tjänsterna. Det är viktigt att du läser och förstår Villkor för tjänst innan tjänsten används. Om det är någonting i dem som du inte förstår kontaktar du global.irobot.com.

2.2 Du samtycker till dessa Villkor för tjänst när du skapar ett konto hos oss eller använder tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa Villkor för tjänst ska du inte bläddra eller på annat sätt skapa åtkomst eller använda tjänsten.

2.3 Ditt köp av en produkt regleras av den begränsade garanti som lämnas för produkten (”Begränsad garanti”) och kan även regleras av Försäljningsvillkoren. Programvaran som finns i produkten och alla uppdateringar av den (”Produktprogramvara”) är licensierad och regleras av Slutanvändaravtalet. Vissa funktioner i tjänsten kan omfattas av ytterligare riktlinjer, villkor eller regler vilket kommer att anges hos tjänsten tillsammans med dessa funktioner.

2.4 Du måste vara 13 år eller äldre och kunna ingå juridiskt bindande avtal i det land du bor för att använda våra tjänster. Tjänsterna är inte tillgängliga för användare som tidigare stängts av från användning av tjänsterna av iRobot.

3. Information om oss

3.1 iRobot Corporation är ett företag som etablerats och bildats enligt lagarna i delstaten Delaware in USA (U.S. tax ID 77-0259335) och registrerats i Storbritannien med kontor på 10 Greycoat Place, London, SW1P 1SB och utländskt registreringsnummer FC027058.

4. Information om dig

4.1 Din integritet är viktig för oss. Du bör läsa vår integritetspolicy för att förstå hur vi samlar in, använder och delar information om dig.

5. Skapa ett konto

5.1 För att använda tjänsterna måste du registrera dig för ett användarkonto (ditt ”Konto”) och lämna viss information om dig själv enligt instruktionerna för det aktuella registreringsformuläret. Du samtycker till att informationen du lämnar är sanningsenlig och korrekt och att du kommer att se till att informationen är aktuell.

5.2 Du samtycker till att använda ”starka” lösenord (lösenord som använder en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler) till ditt konto.

5.3 Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter förblir hemliga och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Om du misstänker att ditt konto kan ha missbrukats samtycker du till att kontakta oss direkt på global.irobot.com för att informera oss.

6. Din rättighet att använda Tjänsterna

6.1 Materialen och innehållet som utgör Tjänsten tillhör oss och vi ger dig tillstånd att använda dessa material och innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsten enligt dessa Villkor för tjänst.

6.2 Rättigheten att använda Tjänsterna är personlig för dig och du får inte ge den här rättigheten till en annan person eller sälja, skänka eller överföra ditt konto till en annan person. Din rätt att använda Tjänsten hindrar oss inte från att låta andra personer använda Tjänsten.

6.3 Du har inte rätt att använda namnet ”iRobot”, eller något av varumärkena, logotyperna eller domännamnen för ”iRobot” eller andra uttalade märkesegenskaper, på annat sätt än vad som medges i dessa Villkor för tjänst.

6.4 Vi tillåter dig följande som en del av våra Tjänster:

(a) åtkomst till webbappen tillsammans med och för det exklusiva ändamålet att kontrollera och övervaka produkterna som är installerade på din egendom, eller för att på annat sätt få åtkomst till en tjänst som tillhandahålls av oss för din användning, enligt dessa Villkor för tjänst (”Tillåtet ändamål”).

(b) att installera och använda de mobila apparna för användning på din mobila enhet för det Tillåtna ändamålet.

och vi beviljar dig en icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar licens för det Tillåtna ändamålet.

6.5 Följande gäller även när du hämtar våra mobila appar från Apple App Store eller använder Tjänsterna tillsammans med en enhet som tillhandahålls av Apple (sådana användningar benämnts gemensamt ”Applikation”):

(a) du godkänner och samtycker till att dessa Villkor för tjänst enbart gäller mellan dig och iRobot, inte Apple, och att Apple inte har något ansvar för Applikationen eller innehållet i den.

(b) din användning av applikationen måste överensstämma med Villkor för tjänst för App Store.

(c) du bekräftar att Apple inte har någon form av skyldighet att erbjuda underhåll och supporttjänster med avseende på Applikationen.

(d) om Applikationen inte skulle överensstämma med en tillämplig garanti kan du meddela Apple och Apple kommer (om aktuellt) att återbetala inköpspriset för Applikationen till dig. I den omfattning som tillåts av gällande lagstiftning har Apple ingen annan form av skyldighet när det gäller Applikationen, och andra eventuella krav, förluster, förpliktelser, skador, kostnader eller utgifter som kan tillskrivas saknad överensstämmelse med en garanti regleras exklusivt av dessa Villkor för tjänst och eventuell lagstiftning som gäller iRobot som programvaruleverantör.

(e) du bekräftar att Apple inte är ansvarigt för att ta hand om några krav som du eller en tredje man har med avseende på Applikationen eller din egendom och/eller användning av Applikationen och att alla sådana krav regleras exklusivt av dessa Villkor för tjänst och eventuell lagstiftning som gäller iRobot.

(f) du och iRobot godkänner och samtycker till att Apple, och Apples dotterbolag, är utomstående förmånstagare i dessa Villkor för tjänst och har rätt att förlita sig på dessa Villkor för tjänst eftersom de relaterar till din licens för Applikationen.

(g) du godkänner och samtycker till att du, när du använder Applikationen, följer eventuella, tillämpliga avtalsvillkor från tredje man som kan påverka eller påverkas av sådan användning.

6.6 Du bekräftar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo från regeringen i USA eller som har betecknats som ett ”terroriststödjande” land av nämnda regering och du finns inte med på någon regeringslista med partier som är förbjudna eller omfattas av restriktioner.

6.7 Även om webbplatsen är tillgänglig globalt är inte Produkterna och Tjänsterna som tillhandahålls eller nås via eller på Webbplatsen tillgängliga för alla personer eller i alla länder. Om du väljer att få åtkomst till Webbplatsen utanför ett land i vilket iRobot stöder Produkterna och Tjänsterna (”Målland”) gör du detta på eget initiativ och endast du ansvarar för att tillämpliga, lokala lagar i ditt land följs. Du är medveten om och accepterar att Webbplatsen inte är utformad för användning i ett annat land än ett Målland och att en del eller alla funktioner på Webbplatsen kanske inte fungerar eller är lämpliga för användning i ett sådant land. I den omfattning som lagstiftningen tillåter påtar sig iRobot inte ansvar eller ansvarsskyldighet för några skador eller förluster som beror på din inloggning till, eller användning av, Webbplatsen eller produkter från iRobot i ett land annat än ett Målland. Du är bunden av dessa Villkor var du än loggar in eller använder Webbplatsen eller använder Tjänsterna.

7. Programuppdateringar

7.1 Då och då kan det hända att vi utvecklar patchar, buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att förbättra prestandan hos Tjänsterna eller Produktprogramvaran (”Uppdateringar”). Du samtycker till att vi installerar dessa uppdateringar automatiskt utan att vi först meddelar dig.

7.2 Du är medveten om att du kan behöva installera uppdateringar för att använda Tjänsterna och Produkterna och du samtycker till att omgående installera eventuella uppdateringar som vi tillhandahåller.

7.3 Om du inte önskar Uppdateringar måste du avsluta ditt Konto och sluta använda Tjänsterna och Produkterna. Om du inte avslutar ett Konto får du automatiska Uppdateringar även i fortsättningen.

7.4 Fortsatt användning av Tjänsterna och Produkterna efter en Uppdatering innebär att du fortfarande samtycker till dessa Användningsvillkor.

8. Produkter och tjänster från utomstående

8.1 iRobot erbjuder dig eventuellt möjligheten att ansluta Produkterna och Tjänsterna till en eller flera produkter och tjänster från utomstående (”Produkter och tjänster från utomstående”). Du bestämmer om du vill ansluta till Produkter och tjänster från utomstående och till vilka, och vi behöver ditt uttalade samtycke och godkännande för det, vilket du kan upphäva när som helst.

8.2 Du är godkänner och samtycker till att Produkter och tjänster från utomstående som du ansluter till ditt Konto eller gränssnitt inte är produkter eller tjänster från iRobot, och du är medveten om att iRobot inte kontrollerar några Produkter och tjänster från utomstående.

8.3 Du samtycker till och är medveten om att iRobot inte lämnar någon information eller garanti som gäller Produkter och tjänster från utomstående och du är medveten om att iRobot inte ansvarar för din användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående.

8.4 Användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående regleras i separata regler och villkor hos leverantörerna som tillhandahåller Produkter och tjänster från utomstående.

8.5 Användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående regleras i separata regler och villkor hos leverantörerna som tillhandahåller Produkter och tjänster från utomstående.

9. Regler för acceptabel användning

9.1 Vid sidan av de andra kraven i villkoren för Tjänsterna beskriver detta avsnitt specifika regler som gäller för din användning av Tjänsterna (”Regler för acceptabel användning”).

9.2 När du använder Tjänsterna får du inte:

(a) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt utnyttja Tjänsterna kommersiellt.

(b) modifiera, störa, hindra, skada, upplösa eller hacka Tjänsten.

(c) logga in på Tjänsterna för att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst.

(d) kringgå, avaktivera eller på annat sätt hindra säkerhetsrelaterade egenskaper hos Tjänsten eller egenskaper som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehållet via Tjänsten.

(e) med undantag för vad som anges i dessa villkor för Tjänsten, kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, hämta, visa, posta eller överföra någon del av Tjänsten i någon form eller på något sätt.

(f) lämna felaktig eller missledande information i dina kontodetaljer.

(g) delta i illegal eller olaglig verksamhet.

(h) använda Tjänsten om vi har dragit in den eller stängt av dig från att använda den.

(i) använda Tjänsten felaktigt genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som skulle skada Tjänsten eller någon som använder Tjänstens egen utrustning.

(j) samla in data från Tjänsten, annat än enligt dessa villkor för Tjänsten.

(k) störa, avbryta eller försöka få otillåten åtkomst till servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna eller bryta mot reglerna, principerna eller procedurerna för sådana nätverk.

(l) logga in eller försöka logga in på någon av Tjänsterna på annat sätt än via det interface som tillhandahålls av iRobot.

(m) ta bort, dölja eller ändra information om besittningsrätt (inklusive upphovsrättigheter och varumärkesinformation).

9.3 Om inte Reglerna för acceptabel användning följs utgör detta ett allvarligt brott mot dessa Villkor för tjänst och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder (med eller utan meddelande):

(a) direkt, temporär eller permanent indragning av dina rättigheter att använda våra Tjänster.

(b) utställa en varning till dig.

(c) vidta rättsliga åtgärder mot dig, inklusive åtgärder avseende ersättning för alla kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) som härrör från brottet.

(d) överlämning av sådan information som vi anser vara nödvändig till polismyndigheter.

9.4 Vi kan komma att undersöka eventuellt, misstänkt brott mot Reglerna för acceptabel användning. Under en sådan undersökning kan vi eventuellt dra in din rätt att använda våra Tjänster temporärt, utan att meddela dig.

9.5 Åtgärderna som beskrivs i avsnitt 9.3 är inte begränsade och vi kan vidta annan åtgärd som vi rimligtvis bedömer som lämplig.

10. Komponenter med öppen källkod

10.1 Viss programvarukod från utomstående kan vara inkluderad i webbappen eller mobilapparna när det gäller licenser med ”öppen källkod” eller ”gratis programvara” (”Programvara med öppen källkod”). En del Programvara med öppen källkod ägs av utomstående.

10.2 Ingenting i dessa Villkor för tjänst begränsade dina rättigheter under, eller ger dig rättigheter, enligt

11. Överenskommen användning och begränsningar hos Tjänster från iRobot

11.1 Avsedd användning av iRobot Tjänster

Tjänsterna är avsedda för åtkomst och användning för ej-tidskritisk information och kontroll av Produkter. Vår målsättningen är visserligen att tjänsterna ska vara mycket tillförlitliga men de är inte avsedda att vara tillgängliga 100 % av tiden. Tjänsterna kan utsättas för sporadiska avbrott och fel beroende på många olika orsaker som inte iRobot kontrollerar, inklusive Wi-Fi-svängningar, tjänstleverantörens drifttid, mobila meddelanden och operatörer, bland annat. Du är medveten om dessa begränsningar och håller med om att iRobot inte är ansvarig för eventuella skador som påstås orsakas av att Tjänsterna inte fungerar eller fördröjs.

11.2 Temporär avstängning

Tjänsterna kan stängas av temporärt utan meddelande av säkerhetsskäl eller på grund av systemfel, underhåll eller reparation eller andra orsaker. Du samtycker till att du inte har rätt till någon ersättning eller till avdrag för sådana avstängningar. iRobot erbjuder inte en specifik drifttidsgaranti för Tjänsterna.

11.3 Systemkrav

Tjänster som kräver Wi-Fi-nätverk kommer du inte att kunna nå utan:

(a) ett fungerande Wi-Fi-nätverk i hemmet, placerat så att det kan kommunicera tillförlitligt med Produkterna.

(b) ett Konto (krävs för en del funktioner):

(c) mobila enheter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för en del funktioner).

(d) permanent Internetuppkoppling.

(e) andra systemelement som kan vara specifika för iRobot.

Tjänster som kräver en Bluetooth-anslutning kommer du inte att kunna nå utan:

(a) ett Konto (krävs för en del funktioner).

(b) mobila enheter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för en del funktioner) och har Bluetooth-anslutning.

(c) andra systemelement som kan vara specifika för iRobot.

Det är ditt ansvar att se till att du har alla de systemelement som krävs och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du samtycker till att Tjänsterna kanske inte fungerar enligt beskrivningen om inte krav och kompatibilitet är uppfyllda.

11.4 Informationsbegränsningar

Tjänsterna ger dig information (”Produktinformation”) om Produkterna och deras anslutning till andra produkter och tjänster. All Produkt-information lämnas ”utan garanti” och ”som tillgänglig”. Vi garanterar inte att den är korrekt och aktuell.

12. Begränsningar hos tjänster från iRobot i förhållande till tredje man

12.1 Allmänt

Tjänsterna förlitar sig på eller arbetar med produkter och tjänster från utomstående. Dessa produkter och tjänster från utomstående kontrolleras inte av iRobot men deras drift kan påverka eller påverkas av användningen och tillförlitligheten hos Tjänsterna. Du godkänner och samtycker till: (i) Tjänstens användning och tillgänglighet är beroende av utomstående leverantörer av produkter och tjänster, och (ii) dessa produkter och tjänster kanske inte fungerar tillförlitligt 100 % av tiden, och de kan påverka driften av tjänsterna.

12.2 Utomstående leverantörer av tjänster

Du godkänner att iRobot använder utomstående leverantörer av tjänster för att möjliggöra en del aspekter av Tjänsten – till exempel datalagring, synkronisering, verifiering och kommunikation och meddelanden som avser mobila enheter via mobiloperativsystemsleverantörer och mobiloperatörer.

12.3 Utrustning, ISP, Operatör

Du godkänner att Tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, mobila enhet, heminstallation, Wi-Fi-nätverk hemma och annan tillhörande utrustning (”Utrustning”), (ii) din Internetleverantör (”ISP”), och (iii) din mobiloperatör (”Operatör”). Du är införstådd med att du är ansvarig för alla avgifter som debiteras av din ISP och Operatör i samband med att du använder Tjänsterna. Du godkänner också att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga överenskommelser, villkor för användning/tjänst och andra principer som din ISP och Operatör har.

12.4 Appbutiker

Du godkänner och samtycker till att de Mobila Apparnas tillgänglighet är beroende av webbplatser från utomstående från vilka du hämtar de Mobila Apparna, t.ex. App Store från Apple eller Android-appmarknaden från Google (båda en ”App Store”). Du godkänner att dessa Villkor för tjänst gäller mellan dig och iRobot, inte en App Store. Varje App Store kan ha sina egna regler och villkor som du måste samtycka till innan du hämtar Mobila Appar från den. Du samtycker till att följa sådana App Store-regler och villkor och din licens för användningen av Mobila Appar är beroende av att du gör detta. I den omfattning sådana regler och villkor från sådan App Store är mindre restriktiva än, eller på annat sätt är motsägande i förhållande till, reglerna och villkoren i dessa Villkor för tjänst så gäller de mera restriktiva eller motsägande reglerna och villkoren i dessa Villkor för tjänst.

12.5 Länkar till och hänvisningar från utomstående webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av utomstående (”Webbplatser från utomstående”) och rekommendationer avseende utomstående leverantörer (”Rekommenderade leverantörer”). Sådana Webbplatser från utomstående och Rekommenderade leverantörer kontrolleras inte av oss. iRobot tillhandahåller dessa länkar och rekommendationer enbart som en förmån och granskar inte eller godkänner, övervakar, intygar, garanterar eller uttalar sig med avseende på sådana Webbplatser från utomstående eller Rekommenderade leverantörer. Du använder dessa Webbplatser från utomstående på egen risk.

12.6 Release

iRobot ansvarar inte för tredje man eller deras produkter och tjänster, inklusive, utan men inte begränsat till, App Stores, Produkter och tjänster från utomstående, Webbplatser från utomstående, Rekommenderade operatörer, Utrustning, ISP och Operatörer. iRobot frånsäger sig och du befriar, avstår från och friställer iRobot och dess licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida krav, ansvarsskyldigheter och skador, kända eller okända, som beror på eller har samband med ditt samröre med sådan tredje man och deras produkter och tjänster, även om du inte är medveten om ett krav som kan finnas vid tidpunkten för godkännandet av denna release.

13. Ägande och immateriell egendom

13.1 Du samtycker till att all konfidentiell information, upphovsrätt och andra rättigheter avseende immateriell egendom i Produkten, Produktprogramvaran och Tjänsterna tillhör iRobot eller personerna som gett oss tillstånd att använda dessa rättigheter. Du är införstådd med att du inte har några rättigheter i eller till vår Produkt, Produktprogramvara och våra Tjänster och att du enbart har rätt att använda dem enligt dessa Villkor för tjänst.

13.2 Du får bara kopiera delar av Tjänsterna (inklusive den här Webbplatsen) till din egen dator för egen, privat användning. Du får inte använda innehållet i Tjänsterna på något annat offentligt eller kommersiellt sätt och du får inte heller kopiera eller lägga in något av innehållet i Tjänsterna i annat arbete, inklusive din egen webbplats, utan skriftligt godkännande från iRobot. Du måste ha en licens från oss innan du kan offentliggöra eller distribuera vidare någon del av Tjänsterna.

13.3 iRobot äger fortsatt alla rättigheter till allt innehåll i Tjänsterna, inklusive all hämtningsbar programvara och all data som följer med den. Du får inte kopiera, modifiera eller på något sätt reproducera eller skada strukturen eller presentationen av Tjänsterna eller av innehållet i dem.

14. Avsluta vår relation

14.1 Om du någon gång skulle komma fram till att du inte samtycker till dessa Villkor för tjänst eller ändringar som gjorts i Villkoren för tjänst eller i Tjänsterna så måste du omgående sluta använda Tjänsterna.

14.2 Om du vill avsluta din användning av Tjänsterna följer du instruktionerna för att avaktivera av ditt konto [i inställningsfunktionen för våra Tjänster].

14.3 Vi kan omgående avsluta din användning av Tjänsterna om du bryter mot Regler för acceptabel användning, annan viktig regel eller viktiga regler, eller regler och villkor som vi fastställer för åtkomst och användning av Tjänsterna, inklusive dessa Villkor för tjänst.

14.4 Vi kan också stänga av Tjänsten [när som helst][så länge vi meddelar dig i rimlig tid att vi tänker göra detta].

14.5 Om du eller vi avslutar din användning av Tjänsterna kan vi radera eller modifiera ditt Konto eller annan, eventuell, information som vi har om dig. Du förlorar också alla rättigheter som du har avseende användningen av Tjänsterna. Vi erbjuder dig inte kompensation för några förluster.

14.6 Om du överför en Produkt till en ny ägare avslutas din rätt att använda Tjänsterna, med avseende på den produkten, automatiskt och den nya ägaren har inte rätt att använda Produkten eller Tjänsterna med ditt Konto utan behöver registrera ett separat konto hos iRobot.

15. Vår ansvarsskyldighet/ansvar gentemot dig

15.1 Principen för Internet och tekniken gör att Tjänsterna tillhandahålls ”som tillgängligt” och ”utan garanti”. Detta innebär att vi inte kan lova att din användning av tjänsten kommer att vara obruten, utan fördröjningar, felfri eller att den kommer att uppfylla dina förväntningar och vi lämnar inga förpliktelser med avseende på Tjänstens prestanda eller tillgänglighet i dessa Villkor för tjänst och, i den omfattning vi kan göra det, utesluter vi förpliktelser som kan gälla enligt lagstiftningen.

15.2 I den omfattning som lagstiftningen tillåter övertar vi inget ansvar i någon form för några krav som kommer från tillhandahållandet av Tjänsterna (eftersom de tillhandahålls gratis).

15.3 Vi kommer också aldrig att vara ansvariga för eventuell förlust eller skada som inte är någorlunda förutsebar.

16. Lösa tvister

16.1 Om du anser att något är fel med Tjänsten så kontaktar du oss på global.irobot.com först att försöka lösa tvisten med oss informellt.

16.2 Om det osannolika skulle inträffa att iRobot inte kunnat lösa en tvist informellt så diskuterar vi med dig, så att vi kommer överens om hur vår tvist kan lösas på det mest effektiva sättet.

17. Ändringar i Tjänsterna

17.1 Vi uppdaterar och förbättrar Tjänsterna kontinuerligt för att försöka hitta sätt att erbjuda dig nya och innovativa egenskaper och tjänster. Förbättringar och uppdateringar görs också för att återspegla teknik som förändras, smaker, uppträdanden och hur människor använder Internet och våra Tjänster.

17.2 För att göra detta kan vi behöva uppdatera, återställa, sluta erbjuda och/eller stödja en viss del av Tjänsterna, eller funktioner som avser Tjänsten (”ändringar i Tjänsterna”). Dessa ändringar i Tjänsten kan påverka dina tidigare aktiviteter avseende Tjänsten, funktioner som du använder och din Produktinformation (”Innehåll i tjänsten”). Eventuella ändringar i Tjänsterna kan innebära att ditt Innehåll i tjänsten raderas eller återställs.

17.3 Du samtycker till att den grundläggande principen för våra Tjänster är att ändringar i Tjänsterna kommer att göras över tid och detta är en viktig bas för att vi ska ge dig tillgång till Tjänsterna. När vi har gjort ändringar i Tjänsterna innebär din fortsatta användning av Tjänsterna att du har accepterat gjorda ändringar i Tjänsterna. Du kan när som helst sluta använda tjänsterna eller avaktivera ditt Konto i inställningsegenskaperna för Tjänsterna.

17.4 Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller mot tredje man för ändringar som görs i Tjänsterna.

17.5 När det är möjligt och rimligt kommer vi att försöka kontakta dig för att informera om större ändringar i Tjänsterna.

18. Ändringar i dokumenten

18.1 Vi kommer eventuellt att revidera dessa Villkor för tjänst då och då men den aktuella versionen kommer alltid att finnas på www.irobot.com/legal.

18.2 Ändringar görs vanligen på grund av att nya funktioner läggs in i Tjänsten, ändrad lagstiftning eller när vi behöver förtydliga vår ståndpunkt angående något.

18.3 När det är möjligt och rimligt kommer vi att försöka kontakta dig för att informera dig om eventuella, större ändringar i något av dokumenten som det hänvisas till i dessa Villkor för tjänst. Vi kanske kontaktar dig via Tjänsten (exempelvis genom att be dig acceptera ändringarna innan du fortsätter använda tjänsten) eller via en sparat e-post.

18.4 Vi försöker i regel säga till i god tid innan de nya villkoren börjar gälla. Men ibland behöver ändringar göras direkt och om detta inträffar meddelar vi dig inte. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att vi ändrat Villkoren för tjänst innebär att du har accepterat ändringarna.

19. Dokument som gäller vårt samarbete med dig

19.1 Den aktuella versionen av Villkor för tjänst innehåller de regler och villkor som uteslutande gäller för vårt samarbete med dig. Tidigare versioner av Villkor för tjänst gäller inte lägre för vårt samarbete och ersätts helt av den aktuella versionen.

19.2 Vi avser att utgå från dessa Villkor för tjänst enligt vad som anges i de skrivna villkoren i vårt avtal med dig för tillhandahållandet av Tjänsterna. Om delar av Villkor för tjänst inte kan genomföras gäller den resterande delen av Villkor för tjänst fortfarande för vårt samarbete.

19.3 Om du inte följer dessa villkor för tjänst och vi inte vidtar omedelbara åtgärder så innebär detta inte att vi har avsagt oss någon rättighet som vi har och vi kan fortfarande vidta åtgärder i framtiden.

20. Lagstiftning

20.1 Dessa Villkor för tjänst lyder under lagstiftningen i England. De engelska domstolarna har en icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister som härrör från eller sammanhänger med din användning av Tjänsterna.

20.2 Ingenting i denna klausul ska hindra någon av oss från att söka föreläggande (nödfall) eller andra rättsmedel på grund av billighetsrätt hos domstolarna för angelägenheter som avser datasäkerhet, immateriell äganderätt eller otillåten åtkomst till Tjänsten.

21. Överlåtelse

Dessa Villkor för tjänst och tillhörande rättigheter eller skyldigheter kan inte överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan att detta först har godkänts skriftligt av iRobot. Dessa Villkor för tjänst kan överlåtas av iRobot utan begränsning. Dessa Villkor är bindande för varje godkänd övertagare.

22. Meddelanden

iRobot kan komma att skicka dig meddelanden enligt vad som krävs enligt lagstiftningen eller av andra skäl via (enligt eget val) e-postmeddelande till den primära e-postadressen som hör till ditt Konto, som utskrift på papper, eller genom att lägga in sådant meddelande på webbplatsen. iRobot ansvarar inte för eventuell automatisk filtrering som du eller din nätverksoperatör kanske använder för e-postmeddelanden. iRobot rekommenderar att du lägger till URL @iRobot.com i din e-postadressbok för att underlätta för dig att få e-postmeddelanden från iRobot.

23. Upplysningar

Se här för adressen till iRobot: global.irobot.com

24. Kontakt, återkoppling och klagomål

24.1 Om du behöver kontakta oss avseende dessa Villkor för tjänst eller andra dokument som anges i dem så skicka ett e-postmeddelande till global.irobot.com.

24.2 ODR frågor: ODR@irobot.com

Vi vill gärna ha synpunkter från våra användare och är alltid intresserade av nya sätt att förbättra Tjänsten. När du lämnar din återkoppling är du medveten om att du avsäger dig alla rättigheter du har i återkopplingen så att vi kan använda och låta andra använda den utan begränsningar och utan betalning till dig.

Wi-Fi och Wi-Fi®-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.

Amazon, Echo, Alexa, och alla relaterade logotyper, är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Google Home är ett varumärke som tillhör Google, LLC.

Denna Policy ändrades senast och gäller fr.o.m. 2019-02-21