BILAGA 1 – PERSONUPPGIFTER SOM VI INHÄMTAR

Typ av personuppgifter som inhämtas Hur vi använder informationen Rättsliga grunder för databehandlingen

[Network activity information] Information om robot- och appanvändning. Information om hur du använder din robot och produktapparna, till exempel batteriets livslängd och status, antal överföringar, enhetsidentifierare och platstjänster, appanvändning, användning av funktioner, transaktioner i appen.

Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar.

Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att kunna bedriva vår verksamhet genom vilken vi underhåller och tillhandahåller de komponenter och funktioner som ingår i tjänsten. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice, bland annat för att svara på frågor eller klagomål. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten, för marknadsföringssyften och för att kommunicera med användare.
Vi använder den här informationen för att hantera returer eller reparationer. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att kommunicera direkt med dig, till exempel för att skicka information om dina beställningar, produktrabatter, specialerbjudanden och nya funktioner på vår webbplats, och alltid i enlighet med dina inställningar. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten, i marknadsföringssyfte och för att kommunicera med användare.

[Personal identifiers] Identifieringsinformation, till exempel ID-kort eller annat som bevisar din identitet.

 

 

 

 

 

✔*
Vi använder den här informationen för att upptäcka och förebygga bedrägerier. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förebygga och upptäcka bedrägerier samt säkerställa att våra allmänna villkor efterlevs.
Vi använder den här informationen för att utställa fakturor och andra dokument som krävs rent juridiskt. Databehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en juridisk skyldighet som åligger oss.
 [Kundregister i Kalifornien ( civillagen artikel §1798.80(e))] Kundregister, till exempel kontaktuppgifter och betalningsinformation. Vi använder den här informationen för att underlätta transaktioner och förse dig med tjänsten. Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i avtalet med dig.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten. 
Vi använder den här informationen för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
[Protected classifications] Demografisk information, till exempel din ålder, ditt födelsedatum och ditt kön.
 ✔* Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
[Commercial information] Information om köp och transaktioner till exempel vilka produkter som har köpts. Om du registrerar din enhet hos oss inhämtar vi även information om din robot, till exempel robot-ID, serienummer eller produktkod.
  Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice, bland annat för att svara på frågor eller klagomål.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera, utveckla och förbättra vår tjänst.
Vi använder den här informationen för att hantera returer eller reparationer.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig samt för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring och vårt produktutvecklingsarbete med information.
[Commercial information] Betalnings- och faktureringsinformation, till exempel dina kredit- eller bankkortsuppgifter, din faktureringsadress och köphistorik.
  Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
[Geolocation]  Ungefärlig plats, till exempel i vilken tidszon din robot befinner sig. Vi inhämtar inte information om eller spårar din exakta plats, inklusive GPS-koordinater, utan ditt samtycke.
  Vi kan använda den här informationen för att säkerställa att innehållet i vår tjänst är relevant för dig och för att lättare tillhandahålla kundservice, bland annat hantera returer eller reparationer.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy vår tjänst efter användaren och förbättra vår tjänst i allmänhet.
[Inferences] Konsumentbeteende  till exempel köpta produkter, skäl till köp och andra köpbeteenden och preferenser.
  Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
[Other Personal Information] Demografiska uppgifter och livsstil, till exempel lön eller annan inkomst, fritidsintressen och andra intressen, antal barn och antal husdjur, information om din hemmiljö.
 ✔* Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
[Other Personal Information] Kommentarer, chattmeddelanden och åsikter som du skickar till oss när du kontaktar oss direkt, exempelvis innehållet i sms-meddelanden eller e-postmeddelanden som du skickar till oss.
  Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice, bland annat för att svara på frågor eller klagomål.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att kommunicera med användare och svara på användarnas kommentarer och klagomål.
Vi använder den här informationen vid hantering av returer eller reparationer.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
[Other Personal Information] Information som erhålls från tredje man, till exempel sociala nätverk. Om du ansluter ett socialt nätverk till vår tjänst, eller interagerar med vår tjänst via ett socialt nätverk, kan vi erhålla information från det sociala nätverket som ditt namn, din profilinformation och eventuell annan information som du tillåter att det sociala nätverket delar med tredje man. Vilka data vi erhåller beror på vilka sekretessinställningar du har gjort i det sociala nätverket.
  Vi använder den här informationen för att du ska kunna logga in på tjänsten och för att skräddarsy hur tjänsten visas för dig.
Databehandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter användaren.
Vi använder den här informationen för att kommunicera med dig och för att besvara dina frågor.
Databehandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse, närmare bestämt för att kommunicera med användarna.
[Other Personal Information] Inställningar som gjorts för aviseringar, marknadskommunikationer, hur vår webbplats eller våra appar visas och hur du använder tjänsten.
  Vi använder den här informationen för att visa vår tjänst för dig i enlighet med dina preferenser.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen enbart för att leverera de aviseringar som du har ställt in, och vi skickar enbart sådan marknadskommunikation som du har samtyckt till att ta emot.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en juridisk skyldighet som åligger oss.
Alla personuppgifter som beskrivs ovan. 
  Vi använder alla personuppgifter som vi samlar in för att kunna bedriva vår verksamhet genom vilken vi underhåller och tillhandahåller de komponenter och funktioner som ingår i tjänsten, för att kommunicera med dig, för att övervaka och förbättra vår tjänst och vår verksamhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera och förbättra tjänsten.

*I vissa rättskipningsområden

 

Tillbaka till sekretesspolicyn