Investerar i robotteknik och produkter för att utveckla bättre robotar


En bättre robot rör sig i omgivningen och agerar smartare genom att samarbeta bättre med människorna de hjälper, och genom att interagera effektivare fysiskt med omgivningen. Som ledande leverantör av hushållsrobotar utvecklar iRobot klassens bästa teknik för kartläggning och navigering, människa-robot-interaktion och fysiska lösningar.

Digital kartaKartläggning och navigering

iRobot fokuserar på teknik för kartläggning och navigering så att robotarna blir smartare, enklare att använda och ger viktig rumslig information till ekosystemet med uppkopplade enheter i hemmet.
Kärnan i vår långsiktiga strategi är kartor över hushållet, som genereras och underhålls av robotar. De ger viktig rumsinformation genom att hemmets fysiska plats kartläggs. Kartor ger den information som behövs för att robotar ska kunna navigera och genomföra meningsfullt arbete.

iRobot-appen på telefonskärmAnvändarupplevelse och digitala funktioner

iRobot utvecklar gränssnitt för sina robotar, så att kunderna kan interagera med produkterna på varierande och bekväma sätt.
Våra kunders interaktion med och upplevelse av produkterna ökar allt eftersom robotarna kopplas upp och integreras med uppkopplade hushållsapparater och molnbaserade tjänster och resurser.

Fysiska lösningar

iRobot utvecklar och tillverkar robotlösningar med marknadsledande prestanda som ger kunderna det värde de söker.
Ur kundernas perspektiv är det viktigaste värdet från våra robotar’ deras förmåga att effektivt utföra en fysisk uppgift. iRobot producerar marknadens bästa lösningar – för dammsugning, moppning och andra städuppgifter. irobot roomba, undersida 

Det smarta hemmet – ett ekosystem av samverkande robotar

Tänk dig ett hem med automatisk skötsel efter behov. Detta smarta hem bygger på ett ekosystem av uppkopplade och koordinerade robotar, sensorer och enheter som ökar de boendes livskvalitet, genom att diskret uppfylla deras vardagliga behov – från komfort och bekvämlighet till säkerhet och effektivitet. iRobot bygger ett ekosystem av robotar och data så att drömmen om det smarta hemmet uppfylls. Smart hem