Något speciellt händer här


Lagarbete är inte bara tekniskt arbete. Vi är tekniska futurister och affärsgenier. Tillsammans
kan vi lösa problem och göra vårt dagliga liv enklare.

Vilken väg vill du välja?

Var ett affärsgeni

Vi letar efter fler bra personer att gå med i vårt team när vi fortsätter att växa till ett av världens ledande konsumentrobotföretag.

Var en teknisk futurist

 Vi har turen att anställa några av de mest begåvade människorna inom robotteknik. Vi ger dig många möjligheter att delta. 

iRobot är en arbetsgivare som är för jämlika anställningsmöjligheter och alla kvalificerade sökande kommer tas i beaktan för anställning utan hänsyn till etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionshinder, skyddad veteranstatus eller annan egenskap skyddad av lagen. iRobot är engagerade i att arbeta med, och erbjuda rimligt boende till, personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Om du behöver specialhjälp eller ett boende när du söker arbete, skicka ett e-postmeddelande till: hr@irobot.com. Beslut om begäranden om rimligt boende tas från fall till fall.