iRobot Corporation


Försäljningsvillkor för konsumenter


LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT BESTÄLLA NÅGON AV VÅRA PRODUKTER GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR OCH ALLA DOKUMENT SOM HÄNVISAS TILL I DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN KOMMER DU INTE ATT KUNNA BESTÄLLA NÅGRA PRODUKTER FRÅN WEBBPLATSEN. SKRIV UT OCH SPARA EN KOPIA AV DESSA VILLKOR OCH DIN ORDER FÖR FRAMTIDA REFERENS.


1. Servicetillgänglighet

Webbplatsen är endast avsedd att användas av människor som bor i det avsedda landet.


2. Avtal mellan dig och oss

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller alla produkter (”produkter”) som tillhandahålls av iRobot Corporation (”oss”, ”vi”) inklusive försäljning via webbplatsen www.global.irobot.com eller den för landet lokala webbplatsen (”webbplatsen”) och/eller försäljning via telefon eller mobil enhet. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

2.2 Ett avtal mellan oss och dig (”avtal”) utformas endast när vi uttryckligen godkänner din order genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att ordern är lagd och har betalats (orderbekräftelsen). Alla ordrar är föremål för godkännande av oss. Avtalet träder i kraft samma datum som orderbekräftelsen och gäller till och med verkställandet av alla skyldigheter som avtalet innefattar.

2.3 Avtalet är endast kopplat till de produkter vars order vi har bekräftat i orderbekräftelsen. Vi är inte förpliktigade att tillhandahålla andra produkter som kan ha varit en del av din order, men som inte är inkluderade i orderbekräftelsen.

2.4 Avtalet är föremål för dina annulleringsrättigheter som anges i artikel 7 nedan.


3. Status

3.1 Din status: Genom att placera en order via webbplatsen garanterar du att (a) du är lagligen i stånd till att ingå bindande kontrakt; (b) du är minst 18 år.

3.2 Vår status: Vi är ett företag som är registrerat i Delaware i USA, med företagshögkvarter i USA på 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts, 01730 USA. Vår brittiska entitet iRobot UK Ltd., vilken övervakar all försäljningsverksamhet i Europa och Mellanöstern, ligger på 111 Buckingham Palace Road, London SW1W 0SR 00442088653171, och är registrerat i Storbritannien med utländskt företagsnummer FC027058. För referens: vårt brittiska momsregistreringsnummer är GB278823262; vårt österrikiska momsregistreringsnummer är ATU66827259; vårt belgiska momsregistreringsnummer är BE0847.132.078; vårt franska momsregistreringsnummer är 509042636; vårt tyska momsregistreringsnummer är DE257208810; vårt irländska momsregistreringsnummer är 9805362C; vårt nederländska/danska momsregistreringsnummer är NL825650938B01; vårt portugisiska momsregistreringsnummer är 980574846; vårt spanska momsregistreringsnummer är ESN8269796B; vårt svenska momsregistreringsnummer är SE502071084301.


4. Produktbeskrivning och pris

4.1 Vi har varit noggranna med att beskriva produkterna så exakt som möjligt. Dock kan små variationer i beskrivningen uppstå. Om aspekter av produkterna är särskilt viktiga, eller om du behöver få ytterligare information rekommenderar vi att du kontaktar direktlinjen till kundtjänst på 0845 225 1919 innan du placerar din order.

4.2 Priserna på produkterna kommer att vara som de uppges på webbplatsen från tid till annan, förutom i fall av uppenbara fel. Våra priser är inklusive moms men exklusive leveranskostnader, vilka kommer att läggas till totalsumman som ska betalas enligt våra leveransavgifter som gäller från tid till annan.

4.3 Priser kan ändras när som helst, men påföljande ändringar kommer inte att påverka ordrar för vilka vi redan har skickat en orderbekräftelse till dig.

4.4 Webbplatsen innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, några produkter på webbplatsen har blivit felaktigt prissatta. Vi verifierar normalt priser som en del av våra procedurer så att när en produkts korrekta pris är mindre än det angivna priset debiterar vi dig den lägre summan när vi skickar produkten till dig. Om en produkts korrekta pris är högre än det pris som anges på webbplatsen kommer vi vanligen att, efter vårt gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner innan vi skickar produkten eller avvisa din order och meddela dig om sådant avvisande.

4.5 Vi förpliktar oss inte att tillhandahålla dig produkten till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat orderbekräftelsen till dig, om prissättningsfelet är uppenbart och/eller rimligen kunde ha upptäckts av dig som en felaktig prissättning.


5. Betalning

5.1 Betalning för alla produkter måste ske via kredit- eller betalkort, via ett av betalningsalternativen som anges på webbplatsen. Vi har rätt att hindra leverans och/eller säga upp avtalet om vi inte mottar fullständig betalning från dig i tillgängliga tillgångar. Du ska vara uppmärksam på att vår leverantör av betalningsprocessen kommer att anslå de tillgångar som krävs vid tidpunkten när du placerar ordern, så att anslaget räknar mot din nuvarande kreditbegränsning, trots att tillgångarna kanske inte ännu har dragits av.

5.2 Betalningarna görs online genom ett säkert betalningssystem som förklaras på vår webbplats.


6. Tillgänglighet och leverans

6.1 Vi vidtar rimliga åtgärder för att uppfylla din order vid det leveransdatum som anges i orderbekräftelsen eller, om inget leveransdatum har angetts, inom 30 dagar från datumet för orderbekräftelsen, om det inte finns ovanliga omständigheter. Leveransen kommer att ske till den leveransadress som angavs när du slutförde din order.

6.2 Vi gör varje rimlig ansträngning att leverera produkterna så snart som möjligt efter godkännande av ordern. Om leveransen fördröjs ska vi informera dig men vi hålls inte ansvariga för förlust eller skada som du utstår genom rimlig eller oundviklig försening av leverans. Om leverans inte kan utföras till din valda leveransadress kommer du att informeras så snart som möjligt.

6.3 Om du nekar till leverans av din order på grund av orsaker under gällande konsumentlagar eller om du inte kan ta emot leveransen eftersom du har sagt upp avtalet enligt nämnda lag, kommer vi att återbetala dig eller ge dig kredit inom 30 dagar för den summa som du har betalat eller som debiterats från ditt kreditkort för produkterna. Genom att utöva din rättighet att annullera ordern måste du returnera produkterna till oss i samma skick som du tog emot dem. Om du inte returnerar produkterna till oss förbehåller vi oss rätten att dra av kostnaderna som vi ådrar oss genom att återfå produkterna från dig.

6.4 Vid mottagande av ordern kan du uppmanas att skriva under för de mottagna produkterna. Om paketet inte verkar var i gott skick ska du neka till leverans. Om du inte kan kontrollera innehållet i leveransen ska du se till att skriva under paketet ”okontrollerat”; om du inte gör det kan det påverka garantifordran som du kan tänkas göra.


7. Konsumenträttigheter

7.1 Du kan säga upp ett avtal när som helst inom 30 dagar med start den dagen du mottar produkterna. Om du säger upp avtalet under den här tiden kommer du att få en komplett återbetalning av det pris du har betalat för produkterna i enlighet med vår återbetalningspolicy, som anges i artikel 9 nedan, förutsatt att du uppfyller villkoren här i artikel 7. Den nämnda rätten till annullering är ett uttryck för vårt åtagande gentemot dig och är ett tillägg och utan förbindelse till dina lagstadgade rättigheter för retur, vilka begränsar dina rättigheter till en period om 14 dagar efter du har mottagit produkterna. De återstående villkoren här i artikel 7 gäller för både trettio (30) dagars rätt till retur och dina lagstadgade rättigheter på 14 dagar.

7.2 För att säga upp ett avtal måste du informera oss skriftligen. Du kan också fylla i och skicka in mallen för annulleringsformuläret elektroniskt eller något annat entydigt meddelande online på vår webbplats. Om du använder detta alternativ kommer vi att skicka en mottagningsbekräftelse om en sådan annullering genom ett varaktigt medium (t.ex. e-post) utan dröjsmål. Du måste också returnera produkten/produkterna till oss omedelbart, och inte senare än 14 dagar efter ditt beslut att annullera avtalet, i samma skick som du tog emot dem och på egen bekostnad och risk. Du har en laglig skyldighet att ha en rimlig aktsamhet om produkterna när de är i din ägo. Om du misslyckas med att uppfylla denna skyldighet kan vi ha rätt till åtgärd mot dig för kompensation.

7.3 Du kommer inte ha rätt att annullera ett avtal för leverans av förbrukningsmaterial (så som rengöringsmedel) som är sådana att de inte kan returneras efter att ha öppnats, förutom om ett fel har upptäckts som inte hade kunnat upptäckas utan att bryta förseglingen på produkten.

7.4 Ytterligare information om din lagstadgade rätt till annullering, och en förklaring om hur du utövar den, finns här https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm.


8. Risk och äganderätt

8.1 Du antar risken för produkterna från tidpunkten för leverans.

8.2 Äganderätt för produkterna kommer endast att överföras till dig när vi har tagit emot full betalning av totalsumman som ska betalas för produkterna, inklusive alla leveransavgifter.


9. Returer och återbetalningar

9.1 När du returnerar en produkt till oss:

(a) till följd av att du har annullerat avtalet mellan oss inom den period som anges i artikel 8.1 ovan, kommer vi att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och åtminstone inom 14 dagar från dagen du meddelade oss om annulleringen, förutom i de fall vi inte har fått tillbaka produkten/produkterna. I sådana fall kan vi stoppa återbetalningen till dess vi har fått tillbaka produkterna eller du tillhandahar bevis för att ha skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som sker först. I det fallet återbetalar vi produktens pris i sin helhet, inklusive kostnaden för att skicka produkten/produkterna till dig, med undantag för de tillkommande kostnaderna för ditt val av fraktsätt om det är ett annat än det standardalternativ med lägst kostnad som erbjuds av oss. Du är dock ansvarig för kostnaden för att returnera produkterna till oss.

(b) av någon annan orsak (t.ex. på grund av att du hävdar att produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den returnerade produkten och vi meddelar dig om återbetalningen via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi kommer normalt att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och åtminstone inom 30 dagar från den dagen vi bekräftade via e-post att du hade rätt till en återbetalning för den felaktiga produkten. Produkter som du returnerar på grund av ett fel kommer att återbetalas i sin helhet när vi har verifierat felet, inklusive en återbetalning av leveranskostnaderna för att skicka varan till dig och den rimliga kostnad du har ådragit dig för att returnera varan till oss via det mest kostnadseffektiva fraktsättet som rimligen är tillgängligt.

9.2 Se till att följa vår returprocess som beskrivs på vår webbplats när du returnerar varor till oss. Då kommer du få ett RMA-nummer som vi behöver för att behandla din retur. Du accepterar också att du måste returnera produkten/produkterna till oss utan dröjsmål, och inte senare än 14 dagar efter ditt beslut att annullera avtalet.

9.3 Vanligen återbetalar vi pengarna vi har tagit emot från dig med samma metod som ursprungligen användes av dig för att betala för ditt köp. Återbetalningar utförs av vår betalningsprocessor och medan vi strävar efter att se till att återbetalningar betalas enligt tidsramarna som anges ovan, är vi inte ansvariga för förseningar utom vår kontroll.


10. Kommersiell garanti

10.1 I enlighet med artikel 11.2 nedan har alla nya produkter som säljs av oss via webbplatsen en 24 månaders garantiperiod från det datum då varorna levererades, med undantag från batterier som har en 12 månaders garanti. Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Fullständig information om våra garantivillkor finns på webbplatsen och du måste följa vår returprocess för alla produkter för vilka du vill göra en fordran under garantin.

10.2 Garantin täcker inte fel som uppstår från vanligt slitage, avsiktlig eller genomtänkt skada, olycka, försumlighet av dig eller tredje man, användning till annat än produktens avsedda rimliga användning, underlåtelse att följa tillverkarens instruktioner, eller någon ändring eller reparation utförd av tredje man utan föregående skriftligt godkännande från oss.


11. Vår ansvarsskyldighet

11.1 Vi garanterar att alla produkter som du köper från oss via webbplatsen är av tillfredsställande kvalitet och rimligen anpassad för alla syften för vilka produkter av det här slaget vanligen tillhandahålls.

11.2 Vår ansvarsskyldighet för förluster som du drabbas av till följd av att vi bryter mot avtalet är strängt begränsat till inköpspriset för produkten du har köpt, tillsammans med leveranskostnader och rimliga kostnader som du har ådragit dig genom att returnera varan till oss via det mest kostnadseffektiva fraktsättet som rimligen är tillgängligt.

11.3 Inget i dessa villkor försöker utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet för (a) dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, (b) bedrägeri eller falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte eller (c) ärenden där det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa, eller försöka utesluta eller begränsa, vår ansvarsskyldighet.

11.4 I enlighet med artikel 11.3 är vi inte ansvariga för indirekta förluster som uppstår som ett resultat eller indirekt konsekvens av huvudförlusten eller skadan, inklusive, men inte begränsat till, förlust av inkomst eller intäkter, förlust av verksamhet, förlust av vinster eller avtal, förlust av förutsedda besparingar, dataförlust eller förlorad hanterings- eller kontorstid; oavsett hur de uppstår eller om de orsakats av åtalbar handling (inklusive försummelse), avtalsbrott eller annat, alltid under förutsättning att denna artikel 11.4 inte ska förhindra fordran för förlust av eller skada på dina materiella tillgångar som faller inom villkoren i artikel 11.1 eller artikel 11.2 eller andra fordran för direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av ovanstående kategorier.

11.5 Garantin och/eller ansvarsbegränsningarna ovan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter under nationell lag relaterade till försäljning av konsumentvaror. Du kan läsa mer om den på webbplatsen och den utgör härmed och är en del av avtalet.


12. Dataskydd och säkerhetskontroller

12.1 Insamling, behandling, lagring och skydd av alla personuppgifter du tillhandahåller är mycket viktigt för oss och de kommer att behandlas säkert i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Fullständig information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter anges i vår sekretesspolicy som finns på webbplatsen eller här: https://www.irobot.se/legal/privacy-policy, som härmed utgör och är en del av kontraktet.


13. Skriftlig kommunikation

Gällande lagar kräver att en del av informationen eller kommunikationen som vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder webbplatsen godkänner du att kommunikationen med oss huvudsakligen kommer att ske elektroniskt. Vi kontaktar dig via e-post eller ger dig information genom att publicera meddelanden på webbplatsen/webbplatserna. I avtalsrelaterade syften godkänner du det elektroniska sättet för kommunikation och du erkänner att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagliga krav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Det här villkoret påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.


14. Meddelanden

Alla meddelanden från dig till oss måste skickas till iRobot Corporation på 111 Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1W 0SR United Kingdom Attn: Kundtjänst. Vi kan skicka meddelanden till dig antingen via den e-postadress eller postadress du ger oss när du placerar din order. Meddelandet anses vara mottaget och korrekt expedierat omedelbart när det publiceras på webbplatsen, ett dygn efter ett e-postmeddelande har skickats eller tre dagar efter att ett brev har postats. För att bevisa delgivning av ett meddelande är det tillräckligt att bevisa, i händelse av ett brev, att det brevet var korrekt adresserat, frankerat och postat och i händelse av ett e-postmeddelande, att det e-postmeddelandet skickades till mottagarens angivna e-postadress.


15. Överlåtelse av rättigheter och förpliktelser

15.1 Avtalet mellan dig och oss är bindande för dig och oss och för våra respektive efterträdare och övertagare.

15.2 Du får inte överlåta, tilldela, förelägga eller på annat sätt expediera ett avtal, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår utifrån det, utan föregående skriftligt godkännande från oss.

15.3 Vi får överlåta, tilldela, förelägga, lägga ut eller på annat sätt expediera ett avtal, eller våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår utifrån det, när som helst under avtalsperioden.


16. Händelser bortom vår kontroll

16.1 Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga för underlåtelse att verkställa, eller för förseningar av verkställandet av, någon av våra skyldigheter enligt avtalet som orsakas av händelser bortom vår rimliga kontroll (”force majeure-händelse”).

16.2 En force majeure-händelse innefattar en handling, händelse, händelse som inte inträffar, utelämnande eller olycka bortom vår rimliga kontroll och innefattar särskilt, utan begränsning, strejker, lockout eller annan industriell åtgärd; civilt tumult, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (förklarat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig; brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, pandemi eller epidemi eller annan naturkatastrof; problem med användning av järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransport eller andra former av allmän eller privat transport; problem med användning av allmänna eller privata telekommunikationsnätverk; och händelser, dekret, lagstiftning, regleringar eller begränsningar från någon regering.

16.3 Vårt utförande enligt ett avtal anses vara uppskjutet under den period force majeure-händelsen pågår och vi kommer att ha en förlängning av tiden för utförande under varaktigheten av den perioden. Vi vidtar rimliga åtgärder för att force majeure-händelsen ska ta slut eller hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt avtalet kan utföras trots force majeure-händelsen.


17. Avstående

17.1 Om vi någon gång under avtalsperioden underlåter att insistera på ett strikt verkställande av någon av dina skyldigheter enligt avtalet eller något av dessa villkor, eller om vi underlåter att verkställa någon av de rättigheter eller kompensationer som vi är berättigade till enligt avtalet, ska detta inte innebära att vi avstår från sådana rättigheter eller kompensationer och ska inte befria dig från uppfyllande av sådana skyldigheter.

17.2 Ett avstående från oss gällande en skyldighet som inte har fullgjorts ska inte utgöra ett avstående gällande eventuella efterföljande skyldigheter som inte fullgörs.

17.3 Inget avstående från oss gällande något av dessa villkor ska träda i kraft om det inte uttryckligen fastställs vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen enligt artikel 14.


18. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om en behörig myndighet bedömer att något av dessa villkor eller andra bestämmelser i ett avtal är ogiltigt, olagligt eller overkställbart, oavsett i vilken utsträckning, kommer villkoret eller bestämmelsen i fråga avskiljas i den utsträckningen från de återstående villkoren och bestämmelserna som då fortsätter vara giltiga i den utsträckning som tillåts enligt lag.


19. Hela avtalet

19.1 Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss i relation till ämnet i ett avtal och ersätter alla föregående avtal eller överenskommelser mellan oss, vare sig muntliga eller skriftliga.

19.2 Båda parter bekräftar att när ett avtal ingås har ingen av oss förlitat oss på någon garanti, åtagande eller löfte som har getts av den andre eller har varit underförstått av något som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss före sådant avtal, förutom såsom uttryckligen anges i dessa villkor.

19.3 Ingen av oss ska få någon gottgörelse när det gäller eventuella osanna meddelanden från den andre, vare sig muntliga eller skriftliga, före datumet för ett avtal (om inte ett sådant osant meddelande gjorts i bedrägligt syfte) och den andra partens enda gottgörelse ska vara för avtalsbrott, i enlighet med vad som anges i dessa villkor.


20. Vår rättighet att ändra dessa villkor

20.1 Vi har rätt att revidera och ändra dessa villkor från tid till annan, inklusive för att reflektera ändringar i marknadsmässiga omständigheter som påverkar vår verksamhet, ändringar i teknik, ändringar i betalningssätt, ändringar i relevanta lagar och reglerande krav samt ändringar i vårt systems funktioner och möjligheter.

20.2 Du kommer att omfattas av de villkor och policyer som gäller när du beställer produkter från oss, om inte någon ändring i villkoren och/eller policyerna krävs av lagen eller en offentlig myndighet (i sådant fall gäller denna för ordrar som tidigare placerats av dig), eller om vi meddelar dig om ändringen i dessa villkor eller policyer innan vi skickar produkten/produkterna till dig (i sådant fall har vi rätt att anta att du har godkänt ändringarna om du inte meddelar oss det motsatta inom sju arbetsdagar från det att du tar emot produkterna).


21. Lag och jurisdiktion

Du hittar EU:s plattform för tvistlösning online via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Avtal för köp av produkter genom webbplatsen regleras av engelsk lag. Tvister som uppstår ur, eller som är kopplade till, sådana avtal omfattas av den exklusiva jurisdiktionen av domstolar i England och Wales och alla förfaranden kommer att ske på engelska.