BILAGA 3 – PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT

Typer av personuppgifter
Hur vi använder informationen Rättsliga grunder för databehandlingen
[Information om nätverksaktivitet] Information om hur du kommer åt och använder tjänsten.  Till exempel från vilken webbplats du kom och vilken webbplats du besöker när du lämnar vår webbplats, hur ofta du använder tjänsten, vilken tid du använder tjänsten och hur länge du använder den, vilken ungefärliga plats du befinner dig på när du använder tjänsten, huruvida du använder tjänsten på flera olika enheter, vilka länkar du klickar på när du navigerar i vår tjänst eller när du tar emot kommunikationer från oss samt andra åtgärder du vidtar när du använder tjänsten.
Vi använder den här informationen för att visa vår tjänst för dig på din enhet. Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att anpassa hur vår tjänst presenteras för dig. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter användaren.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
Vi använder den här informationen för att övervaka och förbättra vår tjänst och vår verksamhet, bland annat för att diagnostisera och åtgärda tekniska problem och utveckla nya produkter och tjänster. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att övervaka och lösa problem med tjänsten, och för att förbättra vår tjänst i allmänhet.
[Information om nätverksaktivitet] Information om din enhet.  Vi samlar även in information om den dator, surfplatta, smartphone eller annan elektronisk enhet som du använder för att ansluta till vår tjänst. Denna information kan omfatta detaljer om typ av enhet, modell och tillverkare, unika enhetsidentifierande nummer (bland annat exempelvis UDID, unikt reklamidentifieringsnummer (“IDFA”), Google-reklam-ID eller Windows-reklam-ID), mobiloperatör, mobiltelefonens typ av operativsystem, modell och telefonnummer, webbläsare och appar som är anslutna till vår tjänst via enheten, din Internetleverantör, din IP-adress och din enhets telefonnummer (om den har något).
Vi använder den här informationen för att visa vår tjänst för dig på din enhet. Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att anpassa hur vår tjänst presenteras för dig. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter användaren.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
Vi använder den här informationen för att övervaka och förbättra vår tjänst och vår verksamhet, bland annat för att diagnostisera och åtgärda tekniska problem och utveckla nya produkter och tjänster. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att övervaka och lösa problem med tjänsten, och för att förbättra vår tjänst i allmänhet.

 

Tillbaka till sekretesspolicyn