BILAGA 2 – INFORMATION SOM SKICKAS AV DIN ROBOT

Typer av personuppgifter
Hur vi använder informationen Rättsliga grunder för databehandlingen
[Information om nätverksaktivitet] Information om robot- och appanvändning. Information om hur du använder din robot och produktapparna, till exempel batteriets livslängd och status, antal överföringar, enhetsidentifierare och platstjänster, appanvändning, användning av funktioner, transaktioner i appen.
Vi använder den här informationen för att diagnostisera och åtgärda tekniska problem Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att skräddarsy vår tjänst och utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter våra användare samt utveckla nya produkter och funktioner inom ramen för tjänsten.
Vi använder den här informationen för att kunna tillhandahålla vissa av robotens egenskaper och funktioner. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
[Annan personlig information] Anpassade inställningar och preferenser för roboten,  till exempel robotens namn, rumsnamn och schemalagda start- och stopptider.
Vi använder den här informationen för att kunna bedriva vår verksamhet genom vilken vi underhåller och tillhandahåller de komponenter och funktioner som ingår i tjänsten. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att diagnostisera och åtgärda tekniska problem. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera och förbättra tjänsten.
Vi använder den här informationen för att skräddarsy vår tjänst och utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter användaren samt utveckla nya produkter och funktioner inom ramen för tjänsten.
Vi använder den här informationen för att kunna tillhandahålla vissa av enhetens egenskaper och funktioner.
Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.  Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information. 
 [Annan personlig information] Platsinformation från roboten.  Information om de utrymmen där du använder roboten, till exempel planlösning, typer av objekt (som detekteras av kameran i din robot) samt en tillhörande tillförlitlighetsfaktor för objektet och dess plats, plats och tillförlitlighetsfaktor för wifi-enheter som är anslutna till ditt lokala nätverk samt wifi-värmekartor.
Vi använder den här informationen för att diagnostisera och åtgärda tekniska problem. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att skräddarsy får tjänst, i synnerhet genom att förbättra kvaliteten på den karta som genereras och används av din robot så att den fungerar effektivt, och för att utveckla nya produkter och tjänster som tillhandahålls via vår tjänst.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy tjänsten efter våra användare samt för att utveckla nya produkter och funktioner. 
Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla nya produkter och funktioner inom ramen för tjänsten.
Vi använder den här informationen för att kunna tillhandahålla vissa av enhetens egenskaper och funktioner. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
[Information om nätverksaktivitet och övrigt] Data som samlas in som en del av iRobot Beta-programmet.  Information som skickas från din robot kan samlas in och behandlas som en del i funktionerna som ingår i iRobot Beta-programmet.

Vi använder den här informationen för att testa nya funktioner och funktionaliteter i tjänsten under förutsättning att du har samtyckt till att delta i iRobot Beta-programmet. Specifik information som är nödvändig för Beta-programmet kommer att lämnas ut vid tidpunkten för godkännande och kan ändras beroende på vilken betafunktion som erbjuds. 
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och testa nya funktioner och funktionaliteter inom ramen för tjänsten. Vi samlar endast in data som stöd för Beta-programmet när du godkänner Beta-programmet.  


Tillbaka till sekretesspolicyn