BILAGA 1 – PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN    

Typer av personuppgifter
Hur vi använder informationen Rättsliga grunder för databehandlingen
[Information om nätverksaktivitet] Information om robot- och appanvändning. Information om hur du använder din robot och produktapparna, till exempel batteriets livslängd och status, antal överföringar, enhetsidentifierare och platstjänster, appanvändning, användning av funktioner, transaktioner i appen.
Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att kunna bedriva vår verksamhet genom vilken vi underhåller och tillhandahåller de komponenter och funktioner som ingår i tjänsten. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice, bland annat för att svara på frågor eller klagomål. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten, i marknadsföringssyfte och för att kommunicera med användare.
Vi använder den här informationen för att hantera returer eller reparationer. Databehandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del i ett avtal mellan dig och oss, och för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
Vi använder den här informationen för att kommunicera direkt med dig, till exempel för att skicka information om dina beställningar, produktrabatter, specialerbjudanden och nya funktioner på vår webbplats, och alltid i enlighet med dina inställningar. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten, i marknadsföringssyfte och för att kommunicera med användare.
[Personlig identifierbar information] Identifieringsinformation, till exempel ID-kort eller annat som bevisar din identitet. Vi använder den här informationen vid behov för att utreda och förebygga bedrägerier. Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förebygga och upptäcka bedrägerier samt säkerställa att våra allmänna villkor efterlevs. 
Vi använder den här informationen för att utfärda fakturor för vissa skatter eller dokument enligt vad som krävs enligt lag.  Databehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en juridisk skyldighet som åligger oss.
 [Kundregister i Kalifornien (Cal. Civ. Code §1798.80(e))] Kundregister,  till exempel kontaktuppgifter och betalningsinformation.
Vi använder den här informationen för att underlätta transaktioner och förse dig med tjänsten. Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i avtalet med dig.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera tjänsten. 
Vi använder den här informationen för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
[Skyddade klassificeringar] Demografisk information,  till exempel din ålder, ditt födelsedatum och ditt kön.
Vi samlar in den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi samlar in den här informationen genom valfria undersökningar för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.
[Kommersiell information] Information om köp och transaktioner till exempel vilka produkter som har köpts. Om du registrerar din enhet hos oss samlar vi även in information om din robot, till exempel robot-ID, serienummer eller produktkod.
Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att tillhandahålla kundservice, bland annat för att svara på frågor eller klagomål.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att administrera, utveckla och förbättra vår tjänst.
Vi använder den här informationen för att hantera returer eller reparationer.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig samt för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring och vårt produktutvecklingsarbete med information.
[Kommersiell information] Betalnings- och faktureringsinformation,  till exempel dina kredit- eller bankkortsuppgifter, din faktureringsadress och köphistorik.
Vi använder den här informationen för att behandla och expediera beställningar.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del i ett avtal mellan dig och oss.
Vi använder den här informationen för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
[Geolokalisering] ungefärlig plats till exempel i vilken tidszon din robot befinner sig. Vi samlar inte in information om eller spårar din exakta plats, inklusive GPS-koordinater, utan ditt samtycke.
Vi kan använda den här informationen för att säkerställa att innehållet i vår tjänst är relevant för dig, för att erbjuda platsbaserade funktioner och för att lättare tillhandahålla kundservice, bland annat hantera returer eller reparationer.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att skräddarsy vår tjänst efter användaren och förbättra vår tjänst i allmänhet.
[Slutsatser] Konsumentbeteende till exempel köpta produkter, skäl till köp och andra köpbeteenden och preferenser.
Vi använder den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som tillhandahålls via vår tjänst eller för att förbättra tjänsten på andra sätt.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att utveckla och förbättra vår tjänst och för att förse vårt produktutvecklingsteam med mer information.
Vi använder den här informationen för att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte.
Databehandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, närmare bestämt för att förse vår direktmarknadsföring med information.